Optik Görmeye yardımcı malzemeler nelerdir? Normal Malzemeler  : Çerçeve, cam (Beyaz, Kolormatik, Bifokal-Progresif, Organik) Nitelikli Malzemeler : Prizmatik Gözlük Camı, Teleskopik Gözlük Camı, Kontak Lens Gözlük cam ve çerçeveleri kaç yılda bir yenilenir? Gözlük camı ve çerçevesi 3 (üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik (optikte bir merceğin,