5502 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği 2007 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği Genel Yazılar Genelgeler