Malullük, kişinin belirli sebepler nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesi hali olarak tanımlanabilir. Engelli olmak ise sosyal güvenlik kavramı ve sistemi dışında meydana gelen özür halini ifade etmektedir. Kimler Malul Sayılır? Kanuna göre sigortalının malul sayılabilmesi için; Hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma bentleri kapsamındaki sigortalıların çalışma gücünün