Çalışmaya Başlamadan Önce Malul Olanların Emekliliği

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan sigortalılara malullük aylığı bağlanmaz, bu sigortalılara erken emeklilik hakkı verilmiştir. Bu sigortalılara 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemiş olmak koşuluyla özel statüde yaşlılık aylığı bağlanır.

Sosyal Güvenlik Açısından Malullük ve Engelli Olma

Malullük, kişinin belirli sebepler nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesi hali olarak tanımlanabilir. Engelli olmak ise sosyal güvenlik kavramı ve sistemi dışında meydana gelen özür halini ifade etmektedir. Kimler Malul Sayılır? Kanuna göre sigortalının malul sayılabilmesi için; Hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma bentleri kapsamındaki sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı… Okumaya devam et Sosyal Güvenlik Açısından Malullük ve Engelli Olma