Form ve Dilekçeler

 SGK çatısında bulunan hizmetlerden faydalanmak için memurlarımıza dilekçe ile başvuruyapmanızgerekmektedir.İşte bu form ve dilekçeler aşağıda verilmiştir.Ek-1 Sigortalılk Muafiyet Belgesi Ek-2 Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Ek-3 Sigortalı Bildirim Belgesi Ek-4 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b) Ek-5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c) Ek-6 Sigortalı İşten Ayrılış (4/ a-b) Ek-7 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/a-b Açıklama) Ek-8… Okumaya devam et Form ve Dilekçeler