Kategoriler
İsteğe Bağlı Sigortalılık

Çalışmayanlar İçin İsteğe Bağlı Sigortalılık

Yaşadığımız ülkede her bireyin bir çok yasal ve kanunen hakları vardır.Bu haklardan en önemlisi kuşkusuz Sosyal Sigorta yani sosyal güvence hakkıdır.Bireylerin gelecek için yaşlılık dönemlerinden veya çalıştığı süreç içerisinden sosyal bir güvencesinin olması gereklidir.

Ülkemizde her bireyin çalıştığı yerde yasalar gereği yapılan anlaşmalar sonucu çalışanın sigortası (sosyal güvencesi) ödenmesi gereklidir.Bu yapılan sigortalık sonucu ile kişi çalışma hayatı süresince bir çok hak ve güvenceden yararlanmış olacaktır.Bir diğer durum ise birey belli bir çalışma döneminden sonra çalışamayacak duruma geldiği zaman, yaşlılık hayatında sosyal güvencesi ile hayatını devem ettirebilmeli buda sigortanın tanımış olduğu haklardan biri olarak gösterilebilmektedir.

Hayatının belirli dönemlerini çalışarak geçirenleri 30 günden az çalışanlar veya ara ara çalışanlarda artık “isteğe bağlı sigorta primi ödemesi” ile hayatlarını güvence altına alınması için yasalarda bazı değişikliklere gidilerek çalışmayanlar içinde bu söz konusu olmuştur.

İsteğe bağlı sigorta primi ödeme yapanların kazandıkları tutarın aylık esas kazancı baz alınarak %32 oranında bir kesinti söz konusu olmaktadır. Bu %32’lik ödemenin %20’si yaşlılık, malulen emeklilik ve ölüm sigortaları primini kapsamakta ve kalan %12’si ise sağlık sigortasından faydalanmak için ödenen kısımları kapsamaktadır.30 günden az çalışanların prim ödeme sistemler ise çalıştıkları gün ve saat baz alınarak hesaplanmaktadır.

Kategoriler
Kadın Sigortası

8 Çocuğu Olan Kadın Hemen Emekli Olabilir

Sigortası olmayan kadılanlara yönelik yapılan tasarı çalışması yavaş yavaş netleşmeye başladı.Sosyal Sigorta Kurumu yaptığı bu çalışmada anne olan ve her çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapabiliyot.Hükümet nezdinden her aileye 3 çocuk teşvikleri kapsamında Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bu kapsamda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.Daha önceki yasada kadınların emekli olabilmesi için sigortalı bir yere çalışmış olması ve en fazla 2 doğum borçlanmasından yararlanabiliyordu.BU üç kurumun yapacağı bir çalışma ile bu durumu ortadan kalkıyor.

Çalışma Bakanlığı yaptığı çalışma tasarısı ile çok çocuk teşviki kapsamında sigortalı olmadan önce çocuğu olanlarında doğum borçlanması kapsamına alınacağı, 2 çocuk sınırlamasınında kalkacağı yönünde tasarıyı bitirme aşamasında olduklarını açıkladılar.Kadının kaç çocuğu olursa her biri için 2 yıl doğum borçlanması ödeyebilecek.

Şuanki mevcut kanunlara göre, SSK‘lı olduktan bir süre 2 doğum için toplam 4 yıl doğum borçlanması ödeyebiliyordu.Eğer bu tasarı onaylanırsa 8 çocuğu olan bir kadın yaşıda 60 ise hemen emekli olabilecek.

Kategoriler
İşveren Sigortası

Satılan İşyerinde Çalışan Bir İşçinin Kıdem Tazminatı

Uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan bir sigorta işçisinin kendi isteği dışında gerçekleşen nedenlerden dolayı kendi iş yerinin bir iş yerine satılması durumunda kıdem tazminatı hakları ne olur.Yaptığımız araştırmalarda bize en çok gelen soruların başında “İş yeri satılan bir işçi hangi iş yerinden kıdem tazminatı isteyebilir mi?”.Yada “kıdem tazminatı alabilme hakkı var mı?”, “Yasal yollar sonucu tazminat hakkı doğar mı?

Çalıştığı iş yeri kısmen değiştirildiğinde yada kısmen veya satılması durumunda, ilk iş yeri tarafından kıdem tazminatları ödenip işten ayrılacaklar yada aynı yerde çalışmaya devam edeceklerdir.

İşyerinin başka bir işyerine satılması durumunda işçi haklarından hiç bir değişiklik söz konusu olamayacak ve tarafları bir anlaşmaya varamadıkları durumlarda işçi hakları dahilinde yasal yollara başvurabilecek.

Taraflar anlaşma sonucunda işçinin kıdem tazminatı devreden veya deviralan kurumlar tarafından hiç bir hak kaybı olmaksızın Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücret ve İzin Hakları aynı şekilde devam edecektir.

Kategoriler
Çocuk, Çırak ve Genç Sigortası

Emeklilik İçin Çırak Sigortası Başlangıç Olarak Sayılır mı?

Emeklilik açısından başlangıç tarihi bir sigortalı için çok önemlidir.SSK başlangıcı çıraklık sigortasından gelenlerin sigortalı başlangıç tarihi olarakmı belirlenir yoksa 18 yaş sonrasında ödenen prim sigortası ile mi başlar.Bu durumda olanların sorularını bu yazımızda cevaplayacağız ve erken emeklilik ve emeklilik durumları hakkında bilgi verilecek.

Sitemize gelen sorulardan biride Çırak Sigortası hakkında, yaptığımız inceleme ile çırak sigortası emeklilik açısından başlangıç olarak sayılmadığıdır.Emeklilik durumunda kişinin 18 yaşından sonra ilk ödenen primi emeklilik olarak sigorta başlangıçıcı sayılıyor.Yazımızda yorum bölümüne bizlere sigorta başlangıç tarihini yazmanız halinden sizlere emeklilik tarihini hesaplama konusunda yardımcı oluyoruz.

Kategoriler
Bilgi Bankası İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Nedir, Kimler Alabilir, Nasıl Alınır ?

İşsizlik Sigortası Hakkında Ne Biliyoruz?

İşsizlik sigortası nedir, Ne zaman alınır? Kimler bu sigortadan yararlanabilir? İşsizlik sigortası ne kadar,işsizlik başvuru nasıl yapılır, işsizlik sigortası hesaplama için nereye başvurmam gerekli, özel işsizlik sigortası hakkındaneler bilmem gerekiyor, işsizlik sigortası maaşı nasıl alınır, işsizlik sigortası sorgulama, işsizlik sigortası kanunu hakkında ve işsizlik maaşı gibi konularda detaylı bilgiler vereceğiz.

İşsizlik sigortası nedir?

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Kimler işsizlik sigortası kapsamındadır?

· 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

· 4587 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlardan işsizlik sigortası primi ödemek isteyenler,

· 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında 10 günden az süreyle çalıştırılan sanatçılar ile toplu taşıma araçlarında çalışanlardan işsizlik sigortası primi ödemek isteyenler,

· 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar.

· Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler.

Kimler işsizlik sigortası kapsamında değildir?

· 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendi kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar, aynı fıkranın (c) bendi kapsamındaki devlet memurları,

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

· 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

· 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

· 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

· 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,

· 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,

· 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu,

· 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ile

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar,

İşsizlik sigortası kapsamında değildir.

İşsizlik sigortası için hangi oranda prim alınır?

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. Alınacak prim toplamı % 4’dür.

İşsizlik sigortası primlerinin dağılım ne şekildedir?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından

· % 1 sigortalı,

· % 2 işveren ve

· % 1 Devlet payı olarak alınır.

· İşsizlik sigortası primi ödemek isteyen isteğe bağlı sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında işsizlik sigortası primi ödemek isteyenlerden, % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınır.

İşsizlik ödeneği alanlara hangi hizmetler sunulmaktadır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;

· İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.

· İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılacaktır.

· İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

· Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilecektir.

· İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunacaktır.

İşsizlik ödeneğinden yararlanılmasının genel şartları nedir?

İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşulun yerine getirilmesi gerekir.

· Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,

· İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün prim ödenmiş olması,

· Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,

· Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması.

İşsizlik ödeneği hangi fesih halleri için geçerlidir?

· Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,

· Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,

· Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,

· Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar,

· İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,

· Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler,

İşsizlik ödeneğine hak kazanırlar.

İşsizlik ödeneği için müracaat gerekli mi?

İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’un en yakın birimine başvurmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda da başvuru yapılabilmektedir.

İşsizlik ödeneği için hak düşürücü süre var mı?

Öngörülen 30 gün içinde müracaat etmeyenlerin işsiz ödeneğinden yararlanamaz.

Kimler işsizlik ödeneğinden yararlanamaz?

Aşağıda belirtilen koşullarda, işsizlik ödeneğine hak kazanılamaz;

· Son 120 günü sürekli olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,

· Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,

· Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,

· Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,

· Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.

Örneğin, 2013 yılının ilk altı aylık dönemindeki son dört aylık (120 gün) kazançlar toplamı asgariden bildirilen sigortalının kazanç toplamı 3.914,40 TL’dir. Toplam kazancın 120 güne bulunması sonucunda sigortalının ortalama günlük kazancı 32,62 TL, bunun da % 40’ı 13,05 TL’dir. Sigortalının aylık işsizlik ödenek miktarı 13,05 x 30 = 391,50 TL’dir.

İşsizlik ödeneği miktarı için üst sınır var mı?

Sigortalının ortalama günlük kazancına göre belirlenen aylık ödenek miktarı hiçbir şekilde 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin % 80’nini geçememektedir.

2013 yılı ilk altı aylık dönemde alınabilecek azami ödenek miktarı 978,60 x % 80 = 752,40 TL’yi geçemez.

Üst sınır hesaplamasına göre aynı dönemde günlük kazancı 62,70 TL olan sigortalının aylık prime esas kazancı 1881’TL’dir.

SGK’ya 1881 TL ve üzerinde kazanç bildirimi yapan sigortalıların alacağı işsizlik ödeneği miktarı üst sınır uygulaması nedeniyle 752 TL’yi geçememektedir.

İşsizlik ödeneği verilme süreleri nedir?

Ödenek için genel şartları yerine getirenlerden;

· 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,

· 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,

· 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

Ödenek alınan sürede yeniden çalışanların durumu nasıl değerlendirilir?

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edeceklerdir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

· Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

· Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

· Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

Kategoriler
Emekli ve Yaşlı Sigortası SOSYAL SİGORTALAR

2013 Emekli Memur Maaş Hesaplama

2013 Emekli Memur Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır

Bu yazımızda sizlere KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel ile diğer kamu kurumlarındaki Mühendis, Şube Müdürleri, Öğretmenler ve Memurların emekli maaşlarının nasıl hesaplanacı konusunda bilgilendirmelerde bulanacağız.

Memurların en fazla merak ettikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları hususudur. Bu yazımızda KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel ile diğer kamu kurumlarındaki Mühendis, Şube Müdürleri, Öğretmenler ve Memurların hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile 2013 yılında ne kadar emekli maaşı alacaklarının hesabını anlatmaya çalışacağız.

Maalesef bu konularda masum memurların bilgisizliğinden yararlanan simsarların türediğini görünce bu konuyu yazma gereği duyduk. Bu yazımızın sonunda memurların kendi kendilerine hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ellerine geçecek emekli maaşlarını öğrenmeleri mümkün olacaktır.

Ne zaman emekli olacağınızı nasıl öğreneceksiniz?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan; http://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini “Ekle” butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Ne kadar emekli maaşı alacaksınız?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek – 1: 30 yıllık bir Mühendisin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 3600, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2013 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Aylık Hesaplama Parametreleri: Özel Hizmet Göstergesi: 9500, Aylık Katsayısı:73837, Taban Aylık Katsayısı:987980

Aylık ve İkramiye Miktarları

Özel Hizmet Aylığı:729,51

Kıdem Aylığı:29,53

Aylık İkramiye:38.653,67

Temel Aylık:301,25

Taban İkramiye:29.639,40

Taban Aylığı:790,38

Kıdem İkramiye:1.107,56

Ek Aylık:74,03

Bağlanan Aylık:1.850,68

Toplam İkramiye:69.400,62

Ödenecek Aylık:1.850,68

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık):1.924,71

Örnek – 2: 30 yıllık bir Şube Müdürünün emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2013 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Aylık Hesaplama Parametreleri;Özel Hizmet Göstergesi:9500, Aylık Katsayısı:73837, Taban Aylık Katsayısı:987980

Aylık ve İkramiye Miktarları

Özel Hizmet Aylığı:392,81

Kıdem Aylığı:29,53

Aylık İkramiye:22.926,39

Temel Aylık:218,56

Taban İkramiye:29.639,40

Taban Aylığı:790,38

Kıdem İkramiye:1.107,56

Ek Aylık:57,25

Bağlanan Aylık:1.431,29

Toplam İkramiye:53.673,34

Ödenecek Aylık:1.431,29

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık):1.488,54

Örnek – 3: 30 yıllık bir Öğretmenin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 3000, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2013 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Aylık Hesaplama Parametreleri; Özel Hizmet Göstergesi:9500, Aylık Katsayısı:73837, Taban Aylık Katsayısı:987980

Aylık ve İkramiye Miktarları

Özel Hizmet Aylığı:392,81

Kıdem Aylığı:29,53

Aylık İkramiye:24.698,48

Temel Aylık:265,81

Taban İkramiye:29.639,40

Taban Aylığı:790,38

Kıdem İkramiye:1.107,56

Ek Aylık:59,14

Bağlanan Aylık:1.478,54

Toplam İkramiye:55.445,43

Ödenecek Aylık:1.478,54

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık):1.537,69

Örnek – 4: 30 yıllık ve 4 yıllık Fakülte mezunu bir memurun emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge;2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2013 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Aylık Hesaplama Parametreleri;Özel Hizmet Göstergesi:9500, Aylık Katsayısı:73837, Taban Aylık Katsayısı:987980

Aylık ve İkramiye Miktarları

Özel Hizmet Aylığı:392,81

Kıdem Aylığı:29,53

Aylık İkramiye:22.926,39

Temel Aylık:218,56

Taban İkramiye:29.639,40

Taban Aylığı:790,38

Kıdem İkramiye:1.107,56

Ek Aylık:57,25

Bağlanan Aylık:1.431,29

Toplam İkramiye:53.673,34

Ödenecek Aylık:1.431,29

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık):1.488,54

KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin emeli maaşının hesaplaması da aynen emsali memurlar gibidir. Yani memur unvanlı bir personelin emekli maaşı ne kadar ise KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin maaşı da o kadardır.

Kategoriler
SGK Haberleri SOSYAL SİGORTALAR

İş kazası sonrasında emeklilik durumu ?

İş kazası geçirdiğinizde sürekli iş göremezlik maaşı verilir mi? İş kazası geçiren bir çalışan çalışmaya devam edebilir mi? İş kazası geçiren bir çalışan ne zaman emekli olur? gibi sorular sıkça sorulmaktadır.Bu yazımızda sizlere bu sorularınıza kısa bir açıklama getireceğiz.

Çalıştığınız iş yerinde bir kaza sonucu uzun bir süre eğer çalışamaz raporunuz varsa.Bazı koşullar elde edildiyse erken emekli olabilirsiniz.Peki bu koşullar nelerdir.Sosyal Güvenlik Kurumu bu tip durumları yüzdelik dilmlerle belirlemiştir.İş yerinde yaptığınız mesleği %40 etkiliyorsa erken emekli olabilmek için 19 yıllınızı ve 4240 günlük priminizin olması gereklidir.İş kazası sonucu mesleğinizi %60 etkiliyorsa 15 yılınızı ve 1800 günlük primizinin olması isteniyor.

Kategoriler
Bilgi Bankası İşsizlik Sigortası

İşsizlik Maaşını Nasıl Alırım?

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir , İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir ?

İşten kendi rızası ile çıkmayan veya işveren tarafından çıkarılmış çalışanların hakettikleri bir maaş türüdür işsizlik maaşı. Kendi isteğiyle istifa edenler işsizlik maaşı alamazlar.
Bir de iş yerinde yaşadığınız bir çok zorlu şartlar yüzünden ( patronun kötü davranışları, ücret ödememe veya geciktirme, mesai ödenmemesi vb. ) istifa etmek zorunda kaldıysanız bunu ispat etmek şartıyla bu durumda da işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İş yeri herhangi bir nedenden dolayı kapandıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz.
Süreli iş sözleşmelerinde süre bitiminde iş bıraktıysanız işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Nasıl Yapılır?

İş Aktinin yukarıda saydığımız nedenlerden herhangi birinden dolayı sona ermesinden sonra, İş verenden işten çıkarılma belgesi talep edilir. Bu belge işveren tarafından 3 nüsha şeklinde hazırlanır. içeriğinde işten çıkarılma nedeni de yazılarak. Biri işverende kalır. Biri sizde. Üçüüncü nüsha da işkura gönderilir.
Bu aşamadan sonra işkur durum hakkında araştırma yapar eğer durumunuz işsizlik maaşı almaya uygun görülürseniz işkur size maaş cüzdanı veriyor. Maaşınızı bankadan çekebiliyorsunuz.

Ancak iş aktinin sona ermesinden en geç 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Eğer 30 günü geçerse geçirdiğiniz günlerin maaşını talep edemiyorsunuz.

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Kaç Ay Çalışmak Gerekir ?
son 3 yıl içinde 120 gün kesintisiz toplam 600 gün pirim ödemesi yapılmış olması gerekllidir.

Kaç ay işsizlik maaşı alabilirim ?

İş aktinin sona ermesinden 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemişseniz 6 ay,
3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemişseniz 8 ay,
3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay işsizlik maaşından faydalanabiliyorsunuz.
Alacağınız ücret ise son 120 günün brüt ücretinin yüzde 40’ı kadardır.

Kategoriler
Anne ve Bebek Sağlığı Bilgi Bankası Kadın Sigortası

Çalışan Annelere Müjdeli Haber !

Annenin çocukları üzerindeki emekleri tartışılmazdır. Özellikle doğumdan sonra ilk altı ay bebekler annelerine hiç olmadıkları kadar bağımlıdırlar. Anne sütüne iki satte bir annelerini emmeye, daha birçok nedenle annelerine bağımlı olan bebekler için aile bakanlığı çalışan annelerin bebekleri ile daha çok zaman geçirmeleri için doğum izn konusunda yeni düzenlemeye gitmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bu yasama döneminde çıkarmayı hedeflediği ‘Kadının istihdamını artırmayı amaçlayan paket’ ekseninde Finlandiya’da… Çocuk bakımı, kadın girişimciliği gibi konularda incelemelerde bulunan Şahin, “Bu ülkede edineceğimiz bilgiler, paketimizi gözden geçirirken, bize önemli veriler sağlayacak” dedi.

Doğum izni ile ilgili tüm gelişmeleri ve önemli haberleri buradan takip edebilirsiniz…

NİYET BEYANI İMZALANDI

Şahin’in temasları kapsamında iki ülke arasında kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve çocuk bakımı konularında işbirliği öngören Niyet Beyanı Anlaşması da imzalandı.

Finlandiya Çalışma Bakanı Lauri Ihalainen, ülkelerindeki kadın istihdamının yüzde 49 olduğunu, kadın girişimci sayısının yüzde 33’e ulaştığını anlattı. Kız-erkek çocukları arasında eğitim eşitliği olduğunun altını çizen Finli Bakan, bunun kadın istihdamını doğrudan etkilediğini söyledi. Ihalainen, ülkelerindeki sistemle ilgili şu bilgileri verdi: “Kadının iş hayatından kopmaması için ebeveynlere çocuklar için gündüz bakımı ve evde bakım hizmeti sunuyoruz. Ayrıca bebek doğunca ‘Aile izni’ adı altında anne ve babaya çocuğa bakım hakkı veriyoruz. Babalık izni süresini artırdık.”

 

Aile Ve sosyal politikalar Bakanı Fatma Şahin bu yasama döneminde çıkarmaya niyetlendiği Kadının istihdamını artırmayı amaçlayan paket ile çocuk bakımı kadın girişimciliği gibi konular üzerinde incelemelerde bulundu.  Bu incelemeyi Finlandiyada yapan bakan bu bilgiler bizim işimize yarayacak şeklinde konuştu.

Finlandiya Çalışma Bakanı Lauri Ihalainen ülkelerindeki kadın istihdamının yüzde 49 olduğunu ve kadın girişimcilerinin Yüzde 33’e yükseldiğini belirten bakan Kadının iş hayatından kopmaması için evebeveynlere çocuklar için gündüz  bakımı ve evde bakım hizmeti sunuyoruz. Ayrıca bebek doğunca Anne ve Babaya çocuğa bakma hakkı veriyoruz. şeklinde konuştu.

Bakan Şahin Finlandiyada Sadece Anneye değil aynı zamanda babayada doğum izni verildiğini belirtti.  Finlandiya bakanı konuşmasında kızını büyütmek için 6 ay izin kullandığını belirtirken Fatma şahin de ben kızımı büyütmek için maalsef sadece 6 hafta izin kullanabildim dedi.

Bizim hükümet öncesinde bu süre 6 haftaydı Şimdi 2 ay inşallah bunu dahada arttıracağız şeklinde konuştu.

kaynak : haber.sgk.net

Kategoriler
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Ödeneği Başvurusu

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği başvurusu için öncelikle prim gününüzü doldurmanız gerekmektedir. Dolayısı ile sizde çalıştığınız yerlerde öncelikle gününüzü ve yılınızı doldurduğunuz zaman işsizlik ödeneği başvurusu için başvurabilir ve aylık olarak para alabilirsiniz bu para sizin maaşınızın brüt üzerinden mi yoksa asgari üzerinden mi yatırıldığına dair önemli bir detaydır. Çünkü buna göre ödenek değişiklik gösterecektir. Sizde çalıştığınız yerde bunu sorgulayabilir ve en son çalıştığınız yerde zamanın ızı doldurduğunuz zaman bu parayı almaya hak kazanabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili internetten de araştırma yapabilir ve istediğiniz bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak en kısa zamanda başvuru yapmanız oldukça önemli olup ayrıca işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli evrakları da hazırlamanız gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile alakalı çalıştığınız yıl baz alınacak ve aldığınız maaş baz alınarak devlet tarafından bu maaş size bağlanacaktır.

İşsizlik Maaşı

İşsiz kaldığınız durumlarda veya işyerinden çıkarıldığınız durumlarda daha fazla mağdur olmamanız için bu ödenek size devlet tarafından bağlanır. Devlet tarafından bağlanan bu maaş değişiklik gösterir ve yıl prim durumunuz ile ilgili ve bağlantılıdır. Yıllarca çalışıp işyerinden çıkarılan bir çok kişi vardır ve bu kişiler hiç beklemedikleri anda işsiz kaldıklarında yeni bir iş bulana kadar işsizlik ödeneği alırlar ve bu devletin öngördüğü bir ücrettir. Bu ücrette değişiklikler şuna göre hesaplanır brüt veya asgari durumu ile ilgili ve alakalı bir durumdur. Asgari ücret alıyorsanız veya maaşınız asgari olarak gösteriliyor ise o halde ödeneğinizde daha düşük olacaktır. Ancak maaşınız brütten gösteriliyor ise o halde ödeneğiniz de yüksek olacaktır.

İşsizlik Sigortası

Ödeneğiniz yüksek olması durumunda bunu 8 ay kadar alabiliyor olursunuz ve bu süre zarfı içinde de yeni iş bakarak sizin mağdur olmanız engellenmiş olur. Devlet tarafından bağlanan bu maaş ödeneği özellikle işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli bazı koşullar ve zamanlar vardır. Bu zamanlama içinde ve tarihte işsizlik ödeneği başvurusu yaparsanız bir sonraki ay maaşınız bağlanır ve her ay ödenek almış olursunuz. Aldığınız ödenek ile geçiminizi sağlayabilir ve geçiminizi bu şekilde sağlayarak işsizlikl ödeneğinden yararlanabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak istediğiniz tüm bilgileri ayrıca internetten de öğrenebilir  ve istediğiniz bilgilere sahip olabilirsiniz. Aldığınız ödenek sizi bir süre idare etmeye başlayacaktır ancak bu süre zarfı içinde yeni iş bulmanız oldukça önemli olup bu konuda dikkatli davranarak üstesinden gelebilirsiniz.İşsizlik Ödeneği Başvurusu İçin E devlet şifrenizle sisteme giriş yapınız.

İşsizlik Ödeneği Başvurusu İçin Tıklayınız.

Kategoriler
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Şartları

Bir sosyal devlet olmanın zorunlu koşullarından biri olan işsizlik sigortası, çalışanın sağlık, istek veya yeterliliği dışında başka nedenler ile işinden olması ile devreye giren, bir çeşit sigorta türüdür. İşsizlik sigortasının en temel amacı ise çalışanın işinden olması ile ortaya çıkan mali krizi önlemektir. Yani bir işi olmayanın, yanında durarak çalışanın yeni bir iş bulana kadar idare etmesini sağlamaktır. Peki, sosyal gelişmenin ve gelir dağılımının düzenli bir şekilde olmasını sağlayan işsizlik sigortasının başka ne büyük faydaları var?

İşsizlik Sigortası Nasıl Alınır

İşte önemli işsizlik sigortası faydaları:

1-      İşinden olan çalışan, işsizlik sigortası sayesinde iş bulana kadar ayakta durabileceği için kendine uygun bir iş bulma zamanı elde edebilecek. Böylelikle kişi, istediği işi bulup, burada çalışana kadar geçen zamanda aile fertlerinde ya da kendisinde para sıkıntısı oluşmayacak

2-      İşsizlik sigortası işi olmayanları koruduğu gibi onların alım gücünü de korumuş olacak. Böylelikle ekonomideki toplu alım miktarı da dengede kalacak

3-      Bu sigorta sayesinde kayıt dışı çalışanların önlenmesi sağlanıyor

4-      İş gücü piyasasının planı ve veri tabanı oluşturulmaktadır, bu sayede doğru kişinin doğru yerde çalışması sağlanarak çalışanların isteksiz olmaları önlenmekte

5-      İşsizlik sigortası için oluşturulan para fonu, kullanıldığı alanlarda düzenli gelir dağılımı oluşturacağı için bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizliği de ortadan kaldıracaktır. Bu sayede ülke içi ekonomi de canlı tutulmuş olacak.

İşsizlik Sigortası Alma Şartları

Peki, böyle güzel faydaları olan bir sigorta, kimleri kapsamaktadır? İşte bunun cevabı:

1-      506 sayılı kanunun 2. maddesine göre bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler

2-      Düzenli ve ücretli bir şekilde her çeşit ev hizmetinde çalıştırılanlar

3-      Kamuya ait ya da özel sektöre ait orman ve tarım işlerinde faaliyet gösterenler

Elbette saydığımız bu işsizlik sigortası kapsam maddeleri işin özetlenmiş halidir. Ülkemizde yaşayan yerli ya da yabancı kişilerden kimlerin işsizlik sigortası kapsamına girdiği ana yasamızda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.Anayasamızdaki işsizlik kanuna ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklyınız.

 

İşsizlik Sigortası Kanunu İçin Tıklayınız.