GDO’lu ürünler nasıl anlaşılır?

GDO’LU ürün olduğunu nasıl anlarız, anlaşılması mümkün mü ? Bundan 10-15 yıl öncesine kadar GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ürünler diye bir söylem yoktu. GDO’lu ürünler konusu dünyada biyo-teknoloji ve  botanik bilimindeki ilerlemeler neticesinde ortaya çıktı. Ziraat, biyo-teknoloji ve botanik bilimlerindeki çalışmalar sonucunda bitkilerdeki tohum, ırk ve cinslerde geliştirme ve değiştirme çalışmaları yapılmaya başlandı. Bu geliştirmeler,… Okumaya devam et GDO’lu ürünler nasıl anlaşılır?

GDO HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR ?

GDO HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR ? GDO konusundaki tartışmalar bir ortak görüş ve tavırda buluşma sağlanamadan sürüp gitmektedir. Bu konu hakkında düzenlenen bilimsel toplantılarda GDO’ların insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığı konusunda kesin bir kanaat oluşturulmamakta ve taraflar arasında GDO’ların insan sağlığına aykırı olduğuna inanan ve yasaklanması gerektiğini savunanlar ile zararlı olmadığını ve serbestçe ticaretinin ve… Okumaya devam et GDO HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR ?

GDO’NUN POTANSİYEL RİSKLERİ NELERDİR ?

GDO’NUN POTANSİYEL RİSKLERİ NELERDİR ? 1. Sağlık Riskleri Alerji: Bir üründeki bilinen bir alerjik proteini kodlayan genin bir başka ürüne transferi, zaten alerjik olduğu bilinen bir besinin yapılan uygulamalar sonunda alerjik özelliğinin daha da artması, yeni alerjik proteinlerin ortaya çıkması, Antibiyotik direnç genlerinin aktarımın başarılı olduğu organizmayı seçmek için işaret geni olarak kullanılması böylece antibiyotik… Okumaya devam et GDO’NUN POTANSİYEL RİSKLERİ NELERDİR ?

GDO’NUN POTANSİYEL YARARLARI NELERDİR ?

  GDO’NUN POTANSİYEL YARARLARI NELERDİR ? 1. Besin Değerinin Arttırılması Başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere açlık insan sağlığını tehdit eden en büyük problemlerinden biridir.Vitamin A içeriğinden zengin pirinç (golden rice) üretimini . besin içeriğini zenginleştirmek için yapılan çalışmalardan biri olarak örnek verebiliriz. n A vitamini eksikliğinden kaynaklanan görme bozukluğu sorunu, dünya ülkelerinde özellikle çocukları… Okumaya devam et GDO’NUN POTANSİYEL YARARLARI NELERDİR ?

Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler Nelerdir ?

Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler Nelerdir ? Küresel ölçekte genetiği değiştirilmiş soya, mısır, kanola ve pamuğun yaygın olduğu görülmekle birlikte değişik olarak ABD’de squash ve papaya ile İran’da çeltiğin de artık listelere girmeye başladığı dikkati çekmektedir. Ülkelere Göre Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler Neler ? ABD : Soya, M[sır, Pamuk, Kanola, Squash, Papaya Arjantin : Soya, Mısır, Pamuk Brezilya: Soya Kanada: Kanola, Mısır,… Okumaya devam et Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler Nelerdir ?

HAYVANLARDA GEN TRANSFERİ NASIL YAPILIR ?

HAYVANLARDA GEN TRANSFERİ NASIL YAPILIR ? Transgenik hayvanlar gen transferi yoluyla hücrelerinde yabancı genleri taşıyan hayvanlardır. Çiftlik hayvanlarına gen transferinden; hayvanların büyüme parametrelerinin iyileştirilmesi, üreme oranının artırılması, süt üretimi, besin değerinin artırılması ve kompozisyonunun değiştirilmesi (laktozsuz süt, amino asit yapıları değiştirilmiş proteinler vb.), yapağı üretim miktarının ve kalitesinin artırılması, hayvanların yemden yararlanma kabiliyetlerinin artırılması, hastalıklara… Okumaya devam et HAYVANLARDA GEN TRANSFERİ NASIL YAPILIR ?

BİTKİLERDE KULLANILAN GEN AKTARIM TEKNOLOJİLERİNİN EKSİKLERİ NELERDİR ?

BİTKİLERDE KULLANILAN GEN AKTARIM TEKNOLOJİLERİNİN EKSİKLERİ NELERDİR ?  Bitkilerde uygulanan genetik mühendisliği yöntemlerinin en önemli sorunlarından biri, konak genomuna eklenecek yabancı genin bitki DNA’sının tam olarak neresine yerleştirileceğinin belirlenememesidir. Bugüne kadar gen transferi için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, transfer edilen yabancı genin bitki DNA’sında tam olarak hangi bölgeye yerleştirildiği bilinmemektedir. Genin bitki DNA’sında yerleşeceği bölge… Okumaya devam et BİTKİLERDE KULLANILAN GEN AKTARIM TEKNOLOJİLERİNİN EKSİKLERİ NELERDİR ?

Gen Transfer Teknikleri Nelerdir ?

         Gen Transfer Teknikleri Nelerdir ? 1.  Agrobacterium aracılığıyla gen transferi Agrobacterium, toprakta doğal olarak yaşayan, gram negatif, spor oluşturmayan, hareketli, çubuk şekilli (Basil ) bir bakteri olup, yaralanmış dokulardan organizmaya girerek tümör benzeri dokular oluşturur. Bu bakterinin iki türü vardır: 1.Bitkilerde kök boğazı kanseri (A. tumefaciens) yapan ve 2.Saçak kök (A.… Okumaya devam et Gen Transfer Teknikleri Nelerdir ?

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir ?

Genetik modifikasyon yöntemi ile bir canlının genomuna müdahale edilerek ya da ona kendi doğasında bulunmayan başka bir karakter kazandırılarak rekombinant organizmalar elde edilmesidir. Bu rekombinant  organizmalar “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar”, GDO olarak isimlendirilmektedir. Genetik mühendisliği teknolojisi kullanılarak üretilen organizmalar literatürde genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), genetiği değiştirilmiş ürünler (GD), genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar (GMO), genetik olarak… Okumaya devam et Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir ?