Harp Malullüğü Er Aylığı

Kimlere Harp Malullü Er Aylığı Bağlanır? Vazife malullüklerinden bu malullüklere; a) Harpte fiilen ateş altında, b) Harpte, harp bölgelerindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle, c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve… Okumaya devam et Harp Malullüğü Er Aylığı