Yurtdışından İlaç Temini

Yurtdışından İlaç Temini 1-Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir? Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir. 2-Bu ilaçlar kim tarafından temin edilir? Temin işlemlerinin Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında… Okumaya devam et Yurtdışından İlaç Temini

E-Rapor

E-Rapor 1-E-Rapor nedir? MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenmiş olan ilaç kullanım ve muafiyet raporları E-Rapor (elektronik rapor) olarak adlandırılmaktadır. 2-E-Rapor nasıl düzenlenir? Kurumumuzca yayınlanmış olan rapor teşhis kodları ve etken madde listeleri kullanılarak, hastanelerin kendi yazılım sistemleri üzerinden bilgiler kaydedilerek rapor oluşturulmakta ve başhekimlikçe onaylandıktan sonra rapor Kurumumuz Medula… Okumaya devam et E-Rapor

Eşdeğer İlaç Uygulaması

Eşdeğer İlaç Uygulaması Eşdeğer ilaç uygulaması nedir? Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır. Eşdeğer grupta en ucuz ilacın ne kadar fazlasının bedeli ödenir? Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren… Okumaya devam et Eşdeğer İlaç Uygulaması

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınmaz : 1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. 2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde… Okumaya devam et Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar

İlaç Katılım Payı

İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır? Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”(EK-2)nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlardan katılım payı alınmaz. Bunun dışındaki ilaçlardan katılım payı alınır. İlaç katılım payı oranı nedir? Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları… Okumaya devam et İlaç Katılım Payı