Satılan İşyerinde Çalışan Bir İşçinin Kıdem Tazminatı

Uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan bir sigorta işçisinin kendi isteği dışında gerçekleşen nedenlerden dolayı kendi iş yerinin bir iş yerine satılması durumunda kıdem tazminatı hakları ne olur.Yaptığımız araştırmalarda bize en çok gelen soruların başında “İş yeri satılan bir işçi hangi iş yerinden kıdem tazminatı isteyebilir mi?”.Yada “kıdem tazminatı alabilme hakkı var mı?”, “Yasal yollar… Okumaya devam et Satılan İşyerinde Çalışan Bir İşçinin Kıdem Tazminatı

Prime Esas Kazanç Miktarları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (hizmet akdi) tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir. Özel sektör: 1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 26,55 TL Aylık kazanç alt sınırı : 796,50 TL… Okumaya devam et Prime Esas Kazanç Miktarları

İşveren Prim Oranları

Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri ve üst sınırı da alt sınırın 6,5 katıdır. 4/a ve 4/c statüsünde çalışacak olan sigortalılar aldıkları ücret ve maaşları günlük kazancın alt ve üst sınırına göre belirlenecek, ücret ve maaşlar alt sınırdan düşük olmayacak üst sınırı aşan kısımları… Okumaya devam et İşveren Prim Oranları

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödemekle yükümlüdür. Hizmet akdiyle işçi çalıştıran özel işyerleri ait olduğu ayı… Okumaya devam et İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

İşverenlerin Yükümlülükleri

1) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi: İşverenler, sigortalıları çalıştırmaya başladıkları tarihten en geç bir önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadırlar. İşe giriş bildirgesini il/merkez müdürlüklerinden kendilerine verilen şifrelerle www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “e-sgk” menüsüne girerek göndermeleri gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin internet ortamında verilmemesi ya da hiç yerine getirilmemesi durumunda işverene idari para… Okumaya devam et İşverenlerin Yükümlülükleri

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi Tüm statüler için; sigortalı sayıların maddi olan ve olmayan unsurları ile işlerini ve görevlerini yaptıkları yerler “işyeri” sayılacaktır. Hizmet akdiyle ve kamu görevlisi sigortalısını çalıştıran işverenler, en geç sigortalı çalıştırdıkları tarihte Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran… Okumaya devam et İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi