2013 Emekli Memur Maaş Hesaplama

2013 Emekli Memur Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır Bu yazımızda sizlere KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel ile diğer kamu kurumlarındaki Mühendis, Şube Müdürleri, Öğretmenler ve Memurların emekli maaşlarının nasıl hesaplanacı konusunda bilgilendirmelerde bulanacağız. Memurların en fazla merak ettikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları hususudur. Bu yazımızda KİT’lerde… Okumaya devam et 2013 Emekli Memur Maaş Hesaplama

Cenaze Ödeneği

Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği,… Okumaya devam et Cenaze Ödeneği

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma

Hizmet akdiyle çalışan sigortalılar: a) Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga 506 sayılı Kanun kapsamında olanlardan; – Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananların, – Kanunun yürürlük tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlanıp mülga 506 sayılı Kanunun değişik 63 üncü maddesine göre yeniden çalışmaya başlayanların, – Kanunun yürürlük tarihinden önce yaşlılık aylığı… Okumaya devam et Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması  ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir. Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın; Hizmet akdiyle çalışan… Okumaya devam et Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Gelir/Aylık Ödemeleri

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Gelir ve aylık sahibi gelir ve aylığının hangi banka şubesi kanalı ile ödeneceğini belirleme hakkına sahiptir. Bunun için emekli, dul ve yetimler en yakın… Okumaya devam et Gelir/Aylık Ödemeleri

Emekli Aylıklarına Yapılan Artışlar

Hizmet akdiyle ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu görevlisi olup emekli olanların  gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki… Okumaya devam et Emekli Aylıklarına Yapılan Artışlar

Ölüm Aylığı Şartları

Gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce gerekse de yürürlük tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ölüm aylığı bağlanma şartları; – 4/b ve 4/c sigortalıları için 1800 prim ödeme gün sayısı, – 4/a sigortalıları için ise her türlü borçlanma süreleri hariç 5 yıldan beri sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme gün sayısı aranacaktır. Bu ayrım… Okumaya devam et Ölüm Aylığı Şartları

Yaşlılık Aylığı Şartları

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır. – Kanunun yürürlük tarihinden önce işe başlayan sigortalılar  veya  göreve başlayan kamu görevlileri ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımsal Faaliyetlerde Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar Kanununa göre sigortalı olanlar için mevcut kanunlardaki şartlar geçerli… Okumaya devam et Yaşlılık Aylığı Şartları

Emekli ve Yaşlılık Kavramları

Emekli ve yaşlı kavramları her zaman için biri birine karıştırılmaktadır. Oysa farklı anlamlara gelmektedir. Emeklilik, bir sosyal güvenlik kavramı olup, çalışma hayatının sonlanmasını ve/veya ve emeklilik aylığının bağlanmasını ifade etmekte iken, yaşlılık doğal ve fiziksel bir olayı içermektedir. Dolayısıyla her emekli yaşlı, her yaşlı da emekli olmayabilir. Genel Müdürlüğümüz işlemleri ile ilgili olarak yaşlılık açısından… Okumaya devam et Emekli ve Yaşlılık Kavramları