Alo 170 Sgk Danışma Hattı

Sgk Alo 170 hattı, insanların sgk haklarını öğrenmesi ve bu haklardan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi almaları için kurulmuş olan bilgi hattıdır. Sosyal güvenlik kurumlarının nasıl işlediği ve iş yerlerinin zorunlu tutulduğu sosyal imkanların neler olduğu ve nasıl yararlanılacağı hakkında pek çok hizmet vermek amaçlamıştır. Sgk Danışma hattı, bu konularda her türlü soru ve önerileri dikkate almaktadır. Ayrıca sigortasız çalıştırılan işcilerin ve şirketlerin yükümlü olduğu… Okumaya devam et Alo 170 Sgk Danışma Hattı

SGK’dan Emeklilere Ziyaret

SGK başkan yardımcı Mehmet Ali sağlamdan emeklilere ziyaret geldi. İntibak düzenlemesinden en fazla faydalanan emeklileri evinde ziyaret eden Sağlam Türkiye’de her sene 18 ile 24 mart arası kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” dolayısıyla SGK yöneticilerinden oluşan ekip intibak düzenlemesinden en çok yarar elde edenleri ziyaret etti. Emeklilerin sorularını yanıtlayan Sağlam 2 aileyi evinde ziyaret edip sohbet… Okumaya devam et SGK’dan Emeklilere Ziyaret

Trafik Kazaları

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanmaktadır. Tüm kazazedeler için tedavi bedellerine ait faturaların ödenebilmesi için vakanın trafik kazası olduğuna dair kanıtlayıcı belge (polis, jandarma raporu, adli… Okumaya devam et Trafik Kazaları

Otelcilik Hizmetleri

Sözleşmeli sağlık kurumları, tek yataklı, banyolu, tv ve telefonu bulunan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.

Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği’nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla kişilerden herhangi bir ücret alınması halinde; genel sağlık sigortalısı veya… Okumaya devam et Acil Sağlık Hizmetleri

Sözleşme

Sözleşme Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, resmi (Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları, Üniversitelere (resmi ve vakıf) bağlı sağlık hizmeti sunucuları, TSK’ ya bağlı sağlık hizmeti sunucuları, Belediyelere ait hastane ve tıp merkezleri) ve özel sağlık hizmeti sunucularından (özel hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, tüp bebek merkezleri, ESWL… Okumaya devam et Sözleşme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ilişkin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği ile resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularında ayakta ve yatarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon bedelleri Kurumca karşılanmaktadır. Ayaktan yapılan tedavilerde bazı tanılar dışında bir hasta için son bir yıl içinde en fazla aynı bölgeden bir kez, farklı vücut bölgelerinde ise iki kez fizik tedavi… Okumaya devam et Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri

Diyaliz

Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT’ da belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Tüp Bebek Tedavisi

Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri (Tüp Bebek) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63.maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.5.4.K- yardımcı üreme yöntemi tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre; a) İnvitro Fertilizasyon (IVF) Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin… Okumaya devam et Tüp Bebek Tedavisi

Bazı Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları

Estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri Kuruma fatura edilemez. Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmesi suretiyle, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya… Okumaya devam et Bazı Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları

Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler

(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 3.2.1(ayakta tedavide hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı), 3.2.2 (ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı) ve 3.2.3 (tıbbi malzeme katılım payı) numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. (2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un… Okumaya devam et Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler