Hayatını Kaybeden İşçinin Kıdem Tazminatı

Hayatını Kaybeden Bir İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

“Merhaba Kardeşim 30 Aralık 2009’da hayatını kaybetti. Çalıştığı işyerinden eylül ayında emekli oldu. Aynı iş yerinde tekrar çalışacağından emekli tazminatı almadı. SSK tazminatı olarak 7.000 TL alabilirsin almak istiyor musun diye sorunca o da istememiş. Şimdi hayatını kaybettiği için bu tazminatı alabilir mi? yardımcı olur musunuz”

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin önemli bir unsuru olan sadakat borcunun işçiye sağladığı menfaat olarak kabul edilmektedir.

İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı tutarı, kanuni mirasçılarına veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenir.

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.

İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.

Her ne kadar ölüm halinde kıdem tazminatı alınması mümkünse de, kardeşinizin daha önce emeklilik nedeniyle almadığı kıdem tazminatı hakkı da zayi olmuş değildir. Kıdem tazminatında 10 yıllık bir zaman aşımı vardır. Dolayısıyla emekli olduğu tarihte almadığı kıdem tazminatının veraset ilamındaki hisseleri oranında mirasçılarına ödenmesi gerekir. İşverene başvurmanızı tavsiye ederiz.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir