E-Kesinti Nedir? Tarımsal Kesinti Programı Nedir?

E-Kesinti Nedir?

Tarımsal kesinti programı ile tarımsal faaliyette bulunananların prim borçlarını sattıkları tarımsal ürünlerin tutarların kesinti yapılarak ödemesine imkan veren bir sistemdir.

TARIMSAL KESİNTİ (TEVKİFAT ) İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

01/03/2013 tarihİ ve 28574 NOLU Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak sureti ile tahsil edilmesine dair tebliğ 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tarımsal Kesinti Programına Göre

Anılan tebliğin geçici 2. Maddesinde “Gerçek ve tüzel kişiler belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutuluncaya kadar, bir ay içinde yapacakları kesintiler için örneği ek-1’de yer alan Kesinti Bildirim Listesini düzenlerler ve Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere ilişkin belgelerin birer fotokopisini veya suretini söz konusu Kesinti Bildirim Listesine ekleyerek takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi kesintisi ile ilgili muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine verirler” hükmüne yer verilmiştir.

e-Kesinti Programı Kaç Aylık Süre ile Uygulanır?

e-Kesinti bilgisayar programının (tarımsal kesinti programının) uygulamaya alabilmek için 6 aylık peryotla iki seçenekli bir şekilde uygulamaya geçilecektir.

Kesinti sorumluları (Tevkifatçılar) tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık sürede (2013 Nisan-Eylül aylarındaki ürün alımları için) yürürlükteki mevcut uygulamaya uygun olarak kağıt ortamında bildirim listelerini Kurumumuza vermeye devam edeceklerdir. İsteyen kesinti sorumluları ise Kurumumuzdan alacağı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile e-Kesinti bilgisayar programı üzerinden bildirimlerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (01.04.2013) 6 aylık süre geçtikten sonra (2013 Ekim ayında yapılan alımlardan itibaren) kesinti bildirim listelerinin e-Kesinti bilgisayar programı aracılığıyla gönderilmesi zorunlu hale gelecek olup kağıt ortamında verilmeyecektir.

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartı ile 01/01/2014 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

e-kesinti_programi

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir