SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Yüksek Sağlık Kurulu

Yüksek Sağlık Kurulu

5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul;

– Millî Savunma Bakanlığı,
– Sağlık Bakanlığı,
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
– Yüksek Öğretim Kurulu,
– En fazla üyeye sahip işveren,işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar,
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
– Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu,
– Türk Tabipleri Birliği,
– Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
– Kurum Tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur

Görevleri :

– Kurul, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar.
– Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır.
– Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir.
– Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir.
– Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ANKARA’dadır.

SGK Yorum Kullan
Son Yorumlar
  1. veysel kadam
  2. erol tepe
  3. ayhan yurt
  4. ramazan ince
  5. AHMET DOĞANCI
  6. erol tepe
    • erol tepe
  7. kadir kayalarlı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir