Tıbbi Cihaz

Tıbbi Cihaz

Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri, ortez, protez nedir?

Tıbbî cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir.
Tıbbî sarf malzemesi: Protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi tek başına sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması esnasında tek sefer ya da sınırlı sayıda kullanılmaya mahsus tıbbî malzemelerdir.
İyileştirme araç ve gereçleri: Protez ve ortez tanımına girmeyen, tek başına iyileştirme özelliği olan iyileştirici nitelikteki tıbbî cihazlardır.
Ortez: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek veya korumak amacıyla kullanılan tıbbî cihazlardır.
Protez: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbî cihazlardır.

Tıbbi Malzeme Temini

Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin temini ne şekilde yapılmaktadır?

Kurumumuz ile sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemeler, tedavinin yapıldığı sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Ancak Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan ortez-protez listesindeki tıbbi malzemeler ile Kurumca iade alınan tıbbi cihazların sağlık kurumlarınca temin edilmesi zorunlu değildir.
Yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, sağlık kurumunca temin edilmeyerek şahsa aldırılması durumunda; tıbbi malzemeye ilişkin fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.

Ayaktan tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin temini ve ödemesi ne şekilde yapılmaktadır?

Reçete edilen görmeye yardımcı tıbbi malzemeler (gözlük cam ve çerçevesi, kontakt lens); Kurumumuzla sözleşmeli optisyenlik müesseslerinden temin edilir. Söz konusu malzeme bedelleri Kurumca, optisyenlik müessesesine ödenir.

Kurumca iade alınan tıbbi cihazlar; Kişilerin sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup Kurum stoklarında var ise cihaz kişiye verilir. Kurum stoklarında yok ise kişilerce temin edilir ve sağlık raporu, reçete, fatura ile istenilen diğer belgelere istinaden bedelleri Kurum mevzuatı çerçevesinde kendilerine ödenir.

Reçete edilen diğer tıbbi malzemeler; Kişiler tarafından temin edilir ve sağlık raporu, reçete, fatura ile istenilen diğer belgelere istinaden bedelleri mevzuat çerçevesinde kendilerine ödenir.

İade cihaz kapsamındaki tıbbi malzemeler hangileridir?

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen tıbbi malzemeler;
– Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları (CPAP, Auto CPAP, BPAP, BPAP-S, BPAP S/T, BPAP S/T AVAPS, ASV)
– Uzun süreli oksijen tedavisinde kullanılan cihazlar (oksijen konsantratörü, oksijen tüpü ve başlığı)
– Ev tipi ventilatör
– Mikro infüzyon pompası (insülin pompası)
– Desferal pompası
– Akülü tekerlekli sandalye
– Ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları
– Lenf ödem kompresyon cihazı

Tıbbi malzeme temin esasları nasıl düzenlenmiştir?

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tıbbi malzemelerle ilgili düzenlemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa uyumlu olarak yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin 7. maddesinde yer almaktadır.
Bkz. Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/tebligler/

Tıbbi malzemelerin yenilenmesinde süre şartı var mıdır?

Kurumca belirlenen bazı protez ve ortezlerin yenilenebilmesi için belli sürelerin doldurulmuş olması şarttır. Yenilenme süresi bulunan ortez ve protezler ve yenilenme süreleri Kurumumuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde belirtilmiştir. Bu sürelerden önce söz konusu tıbbi malzemeler yenilenmez. Ancak;
Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemeler, malzemenin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla,
Kurumca iade alınan cihazların kullanma süresi dolmadan arızalandığının veya kullanılamaz hale geldiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, sürelerinden önce yenilenmeleri mümkündür.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

1 yorum

  1. dizde sıvı kayıbı oldugundan yürümekte zorlanıyorum yeni gelişmiş bir sıvı piyasaya cıkmış dize verilen bu sıvı devamlık saglıyormu cevap verirseniz memunolurum teşekkür ederim saygılarımla.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir