Sözleşmeli Özel Hastanelerin Puanlandırılarak Ek Ücret Alınması

Sözleşmeli Özel Hastanelerin Puanlandırılması duyurusu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmıştır. Bu uygulama ile özel hastanelerin tavan ücretleri belirlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından SGK ile Sözleşmeli Özel Hastanelerin Puanlandırılması Hakkında Duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

07.11.2012

 

 

KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ ÖZEL HASTANELERİN

PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

 

 

Bilindiği üzere “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 2013 yılı için alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarının belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

 

Bu kapsamda Yönergenin “Kapasite” başlıklı 10. maddesi ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” başlıklı 11. maddesine ait verilerin hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından 12-22/11/2012 tarihleri arasında MEDULA sistemine girilmesi gerekmektedir.

 

MEDULA sistemine girilen bu verilerin Yönergeye göre Kurumumuzca denetimleri yapılacak olup aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

a) Yatak başına düşen kapalı alan hesabında yeni doğan yoğun bakım yatakları, gözlem yatak sayıları toplam yatak sayısına dahil edilmeyecektir.

 

b) Hemşire sayısına ATT, Sağlık memuru, ebe-hemşire dahil edilmeyecektir

 

c) Yönergenin 11 inci maddesi kapsamında alt işverenler tarafından hastane bünyesinde çalıştırılan personele ait bilgilerin hastane işletmesinde çalışan personel bilgilerine dahil edilerek sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca MEDULA sistemine girilen verilerin bir örneğinin hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından onaylandıktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte;

 

a) Hastanenin ruhsatının,

b) Hastanenin faaliyet izin belgesinin,

c) Hastanenin yapı kullanma izin belgesinin,

 

en geç 26/11/2012 tarihinde teslim olacak şekilde “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Politika Geliştirme Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat /ANKARA” adresine iadeli taahhütlü posta/APS veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sisteme “Kapasite” ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” faktörlerine ait bilgileri girmeyen hastanelerin bu faktörlere ait puanlandırılması yapılmayacaktır.

 

Kurumumuzla sözleşmeli bütün özel hastanelere duyurulur.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir