Şizofreni Belirtileri

Şizofreni Nedir

Şizofreni bir beyin rahatsızlığıdır. Toplumlarda nadir görülür. Şizofreni erkek ve kadın bireyler arasında eşit olmakla birlikte erkeklerde kadınlardan daha genç yaşlarda şizofreni görülür. Kadınlarda genellikle 30lu yaşların başlarında görülür.Şizofreni ciddi ve kronik bir durumdur.

Şizofreni Hastalığı

Şizofrenik hastalarda genellikle varsayımlar ve sanrılar gözlemlenir. Kimsenin duymadığı ve görmediği sesleri ve cisimleri gördüklerini iddia ederler. En sıkta karşılaşılan durum ise başkaları tarafından zihinlerinin okunduğu, düşüncelerinin kontrol altına alınmaya çalışıldığı ve kendilerine zarar vermeye çalışan kişilerin olduğundan şüphelenilmesidir. Bu gibi belirtiler gözlemlenen hasta çok korku içindedir. Konuşmaları o kadar karışıktır ki çevresini de korkutabilir. Kimi zaman içine kapanıklık gözlemlenir. Şizofrenik sorunlar genellikle yaşam boyu sürmektedir. Tamamıyla iyileşme oranı neredeyse  %5 kadardır.

Şizofreni Tedavisi

Şizofreni her toplumda ve bölgede rastlanılan bir ruh hastalığıdır. Bu kişilerde genel olarak iş göremezlik raporu vardır. Düzenli ilaç kullanımı ile hastalığın atakları kontrol altına alınıp hasta topluma karışabilir. Ancak ilaç kullanımı genellikle reddedilmektedir. Ve ilaç kullanımı sırasında ilacın yan etkileri, toplum tarafından mimlenme gibi sosyal sorunlar yaşanabilir.Şizofreni gelişimi genellikle kişinin davranışlarındaki, ani ve köklü değişimlerle gözlemlenir. Duygusal açıdan karmaşıklıklar ve durum bozuklukları gözlemlenir. Gerçek ile gerçek olmayan birçok düşünceyi birbirlerine karıştırırlar. Hasta kişi ya içine kapanır ya da toplumda olağan dışı bir kendini ifade etme durumuna girer.

Şizofreni Testi

Şizofrenik kişi çok hızlı düşünür. Uzun süre bir düşünce üzerinde yoğunlaşamazlar. Doğru düşünme yetisi kaybedilir. Bir konu ile ilgili ya da ilgili olmayan kişileri, kavramları birbirleri ile harmanlarlar. Şizofrenik kişinin karşısındaki insanlar bu düşünce hızına yetişemez, anlam veremez ve kişiden uzaklaşmalar başlar. Bu da şizofrenik hasta da ben herkesten farklıyım, toplumda kabul görmüyorum ya da bir grup kişiler tarafından ( ilahi güçler de olabilir )cezalandırılıyorum şeklinde düşünce bulanıklığının artmasına sebebiyet verir.Şizofrenik hastaların duygularına dışavurumu düz bir şekildedir. Dışavurum sıfır denilebilecek kadar aza indirgenmiştir. Mimiklerde azalma, ses tonlamasında tek düzinelik görülür. Aynı ses tonuyla kendini ifade eden şizofrenik kişinin neye nasıl tepki verdiği anlaşılamaz. Çevresinde aşırı durgun olarak tanımlanır.

Şizofreni Nedenleri
Şizofreni hastalığı bireylerde sosyal alanlarda geri çekilme gözlemlenir. Başkaları ile diyalog kurmaktan çekinir. Bu duruma zorlandığında ise tepkileri şaşırtıcı olabilir. Düşüncelerindeki karışıklık ve hatta yokluk onların diyalog kurmasına en büyük engeldir. Hayata karşı genel bir kayıtsızlık, ilgisizlik gözlemlenir. Gelecek ile ilgili hiçbir düşünceye sahip olunamaz noktaya gelirler. Çok ileri düzeydeki şizofrenik kişiler kimi zaman kişisel eylemleri bile gerçekleştirmezler. Banyo, yemek yemek gibi olağan eylemlerden bile uzaklaşırlar. Günlerce kimse ile tek bir kelime etmeden yaşayabilirler.

Şizofreni Hastaları
Şizofreni kendini ifade edebilme güçlüğü ya da kendini yanlış ifade etme süreci olarak isimlendirilebilir. Bu süreçte şizofrenik kişiliğin dışlanması son derece yanlış bir harekettir. Şizofrenik kişiyi ortamlara sokmaya çalışmak ve sürekli konuşmaya çalışmak da sorun yaratabilir. Bu gibi durumlarla karsı karsıya kalan bireylerin son derce anlayışlı olması gerekmektedir. Unutmamalıyız ki bizler düşünce gücüne sahip olan canlılarız ve bir gün hepimiz düşünce karmaşıklığı içine girebilir. Ve bu karmaşık düşünceleri, tek düzüne düşünce içinde olan kişilere aktarımımız gerçekten zorlaşabilir.Şizofreninin en büyük etkeni ise sosyal ekonomik şartların düzensizliği, Kişinin hayatındaki büyük maddi ya da manevi kayıplardır.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir