Şizofreni Belirtileri ve Tedavisi

KORKUTAN HASTALIK ŞİZOFRENİ

     Şizofreni, genellikle genç yaşlarda başlayan, kişiyi gerçeklerden, dış dünyadan koparıp kendi içe kapanık dünyasında yaşatan, düşünce, idrak, konuşma ve davranış problemleri gösterebilen bir ruh hastalığı olarak tanımlanmaktadır. 15 ile 40 yaşları arasında ortaya çıkabilen bu hastalık, 40 ile 45 yaşlarından sonra oldukça nadir ortaya çıkmaktadır. Kesin olarak sebebi bilinmeyen şizofreni, kalıtımsal ve çevresel faktörler rol oynayabilmektedir.

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

      Şizofreni çok değişik özellikler gösterebilen, sinsi ve yavaş bir şekilde başlayabileceği gibi, birdenbire ve her çeşit psikolojik stresle de başlayabilen bir rahatsızlıktır. Şizofreni hastalarında kimi zaman kendisine ve çevresine zarar verici davranışlar ortaya çıkabilmekte ve bu davranışlar hastalığın kriz döneminde sıkça görülebilmektedir. Gerçeklikten kopma nedeniyle hasta şaşkın ve sinirli olabilmektedir. Çevresinde olan olayları yanlış yorumladığından ya da gerçek dışı seslerin etkisiyle ve sıklıkla kendisine gelecek bir zararı önlemek için savunmaya geçebilir. Özellikle kriz dönemlerinde hastaya yönelik eleştiri, bağırmak, azarlamak, hareketlerini kontrol etmeye çalışmak gibi yaklaşımlar saldırgan davranışın ortaya çıkmasını daha da pekiştirebilmektedir. Şizofreni rahatsızlığı için tipik sayılacak bir belirti olmamakla birlikte hasta görünümü, konuşması, kendini ifade etmesi, düşünce ve davranış problemleri ile kendini belli edebilmektedir. Genelde şizofreni rahatsızlığı belirtileri arasında belirgin bir ilgisizlik, donukluk ve vurdumduymazlık söz konusu olabilmekte, konuşma bazen anlaşılır olabilirken, bazen de dağınık, belirsiz ve tutarsız olabilmektedir. Darmadağınık, tuhaf, tekrarlayan hareketlerin yapılması ve kendisine veya başkalarına yönelik saldırgan davranışlar şeklinde davranış problemleri yaşanacağı gibi, davranış hiç hareket etmeme, devamlı bir noktaya bakarak hiç konuşmama veya her şeye karşı çıkma şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Şizofrenide çoğu hasta sesler duyabilir. Bunlar genellikle olumsuz sözler, küfürler, komutlar, yaptığı eylemleri tanımlayıcı seslerdir. Hastalar bu seslere cevap vererek karşılarında biri varmış gibi konuşurlar. Zaman zaman da gözlerinin önüne çeşitli görüntüler geldiğini ifade edebilmektedirler.

       Şizofreni hastalığının tedavisi doktorun kontrolünde düzenli ve uzun süreli ilaç tedavisi esas alınarak yapılmaktadır. Tedavinin etkili olmaya başlaması için yaklaşık iki haftalık süre gereklidir. Bu ilaçlar hastalık belirtilerini çoğu zaman kontrol altına alabilmekte ve kişinin insan ilişkilerini, sosyal ve mesleksel aktivitelerini düzeltebilmektedir. Şizofreni nadir görülen bir hastalık olmadığından dolayı hasta yakınları bu hastalığı kabullenmeli, içe kapanma hallerinde ise genel olarak kişinin yalnız kalma isteğine karşı çıkılmamalıdır. Eğer içe kapanma aşırı ya da çok uzun sürmekte ise daha ciddi belirtilerin habercisi de olabilir. O zaman doktur ile ilişki kurulmalıdır. Şizofreninin bazı dönemlerinde görülen keyifsizlik, isteksizlik, yorgunluk, çevreye ilgisizlik gibi belirtiler dışarıdan bakanlar tarafından tembellik ya da miskinlik olarak yorumlanabilir. Böyle durumlarda şizofrenisi olan bir insanın çalışmaya bilinçli olarak karşı çıktığı için değil, rahatsızlığından dolayı yaşadığı belirtiler nedeniyle çalışmak istemediği kesinlikle bilinmelidir.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir