Sağlıkçılar için etik ilkeler geliyor

Türkiye’deki tüm sağlıkçılar için ”Sağlık Mesleği Etik İlkeleri” belirlenecek. Hasta haklarına ve bu etik ilkelere uymayanlar için yaptırımlar uygulanacak.

Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre oluşturulacak Sağlık Meslekleri Kurulu, mesleğini yaparken neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut ihmal veya gecikme göstererek ağır özürlülük veya ölüme sebebiyet verenleri 1 yıldan 3 yıla, ağır derecede olmayan özürlülüğe sebebiyet verenleri ise üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici süreyle men edebilecek.

Mesleğinde yetersizliği tespit edilenlerle dikkatsizlik ve özensizlikle ölüm veya sakatlığa sebep olanlar, teorik veya pratik yeterlilik eğitimine tabi tutulabilecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavda 60 alanlar başarılı kabul edilecek. Sınavda başarılı olan sağlıkçı mesleğini icra etme hakkını yeniden kazanacak.

Mesleki yetersizliğinden dolayı kendi uzmanlık dalında görev yapamayacağına karar verilenler uzmanlık öncesindeki mesleğini yapabilecek.

Kurul sağlık mesleği etik ilkelerini belirleyecek. Tüm sağlık meslek mensupları görev yaparken hasta haklarına ve kurulun belirlediği etik ilkelere uyacak.

Sağlık mensubu, hasta hakları uygulamalarına ve/veya etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle ikiden çok yazılı ikaz veya disiplin cezası alırsa hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tabi tutulacak. Ceza aldığı halde bu eğitime katılmayanlar için ilgili mevzuata göre işlem yapılacak.

Mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan akli, ruhi ve bedeni hastalığı olduğu sağlık raporuyla tespit edilenlerin mesleğini icra etmesi yasaklanacak.

Bu yönetmelik kapsamına giren bir olaydan dolayı başka bir kurumca ceza takibatı veya disiplin soruşturması başlatılması, bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını geciktirmeyecek ve engellemeyecek.

İlgili hakkında diğer kurumlarca verilecek kararlar da ayrıca mesleki müeyyide uygulanmasını etkilemeyecek.

Meslekten sürekli men edilen veya yasaklananların uzmanlık veya meslek belgeleri ve tescilleri Sağlık Bakanlığı’nca iptal edilerek kayıtlardan silinecek.

Meslekten geçici men edilen devlet memurları, bu süre zarfında aylıksız izinli sayılacak veya talepleri halinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacak. Sözleşmelilerin ise sözleşmeleri ücretsiz askıya alınacak.

Meslekten sürekli men edilen devlet memurları isterlerse mesleğiyle ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacak. Aksi halde görevleri sona erecek. Sözleşmelilerin ise sözleşmeleri sona erecek.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir