Refakatçi İşlemleri

Yol, Gündelik ve Refakatçi Giderlerinin Ödenebilmesi için Gerekli Belgeler:

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri konusunda ilgililerden istenecek belgelere aşağıda yer verilmiştir.

– Dilekçe, (Matbu form yada ilgilinin kendi dilekçesi)
– Sevk belgesi aslı  (Ek-4/A formu yada bu formda yer alan bilgileri ihtiva eden diğer belgeler),
– Fatura/bilet aslı  (Mutat taşıt dışı nakle ilişkin sevkler için bilet/fatura ibrazı  zorunludur),
– Mutat taşıt dışı  araç ile nakle ilişkin sağlık kurulu raporunun aslı,
– Tedavi olunan günleri belirtir belge aslı (Belli bir program çerçevesinde (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) tedavi gören kişilerden istenecektir. Tedavi gördüğü sağlık hizmeti sunucusunca ayrı bir belge düzenlenmemiş ise, Ek-4/A formunda tedavi görülen günlerin belirtilmiş olması yeterli kabul edilir.),
– Kontrol çağrı belgesi aslı/fotokopisi  (Bu belge organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan hastalar ile kanser tedavisi gören hastaların birinci basamak sağlık hizmet sunucusunca sevk edilmeleri durumunda istenecektir. Tedavi gördüğü ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu tarafından ise, Ek-4/A formunda kontrol tarihinin belirtilmiş olması yeterli kabul edilir.),
– Tedavi raporu aslı/fotokopisi (Belli bir program çerçevesinde tedavi gören kemoterapi, radyoterapi, diyaliz hastalarının yerleşim yerinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunmaması nedeniyle, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevk edilmesi durumunda veya bu hastalar için yerleşim yerinde herhangi bir sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde tedavi raporu sevk belgesi olarak kabul edilir.)

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir