"Ortada fişleme falan yok sadece…"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastaların kişisel bilgilerinin saklanmasıyla ilgili, ”Ortada bir fişleme falan yok, sadece birçok gelişmiş ülkenin de yapmaya çalıştığı gibi sağlıkla ilgili verilerin güvenilir biçimde saklanması ve uygun görülen kişilerce, bireyin uygun gördüğü kişilerce de gerektiğinde paylaşılması meselesi var” dedi.

Akdağ, Sağlık Bakanlığı’nın hasta verilerinin depolanmasına yönelik çıkarmayı planladığı düzenlemeye ilişkin iddialar konusunda sorularını yanıtladı.

Hastaların kişisel bilgilerinin saklanmasını çok önemsediklerini dile getiren Akdağ, Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenleyen kanun hükmünde kararnamede bu konuyla ilgili hükümler yer aldığını, ardından ikincil düzenlemeleri de yaptıklarını anlattı.

Türkiye’nin bu düzenlemelerini övgüyle karşılayan AB’nin ilgili komisyonundan, ”Artık Avrupalı hastaların verilerini sizinle paylaşabiliriz” yorumu geldiğini anlatan Akdağ, ”Bu konudaki mevzuat altyapısı ve uygulamanın, AB standartlarında da kabul edildiğini göstermesi açısından bu çok önemlidir” dedi.
Bir kişinin sağlığının korunması, doğru yaklaşım ve tanı için sağlık verilerinin kaydedilmesi gerektiğini belirten Akdağ, bunun bazen hukuki açıdan da yarar sağladığına dikkati çekti.

Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

”Kayıt bizim mesleğimizde, hekimlikte, tıp ilminde son derece önemlidir. Peki biz şimdi ne yapıyoruz da birileri bunu tartışıyor? Kanaatimce bilgi eksikliğinden dolayı tartışıyor. Keşke önce bize sorsalar, işin aslını tam öğrenseler bu arkadaşlarımız, gerek muhalefet partisinden gerek tabip örgütünden, o zaman tartışmak veya karşı çıkmak yerine belki teşekkür bile edecekler. Şöyle düşünün, bugün hemen her sağlık kuruluşunda, hastanelerde hastalarla ilgili dosyalar vardır. Bir hastaneye yatmışsanız sizinle ilgili bilgiler oraya kaydedilir ve o dosyadaki bilgiler hastanenin arşivindedir, gerekli olduğunda da doktorlar o dosyayı alırlar, bakarlar, incelerler. Yani dosyanız aslında nerede oluşturulmuşsa oradaki kişilerin mahremiyete uymasıyla mahremiyetiniz korunacak durumda şu anda. Şimdi biz bunu biraz daha kuvvetlendiriyoruz.”

Veri bankacılığı yapmak, sağlık politikalarını belirlemek, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek ya da herhangi bir konuda geriye dönüp durumu gözden geçirmek için verilerin, mahremiyet gözetilerek ulusal sağlık bilgi ağında saklanması gerektiğini ifade eden Akdağ, bu bilgilerin aynı zamanda izin verilen hekimlere açılabileceğini söyledi.
Bir hastanın farklı hastanelerde tutulan dosyalarının bir araya getirilmesindeki zorluğa işaret eden Akdağ, oysa elektronik ortamda bir araya getirilen dosyaların ülke politikalarının yönlendirilmesi amacıyla da kullanılabileceğini belirtti.

Bu bilgilerin hasta mahremiyetine azami riayet edilerek güvenli bir ortamda iletilmesi ve saklanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Akdağ, şunlara işaret etti:

”Bu fişlenme meselesini eğer bu gözle değerlendirirsek o zaman hastası için kayıt alan ve bunu saklayan her hastane o hastasını fişlemiş oluyor öyle mi? Bu nasıl bir yaklaşımdır, mantıktır, kabul edilemez ki. Ortada bir fişleme falan yok, sadece birçok gelişmiş ülkenin de yapmaya çalıştığı gibi sağlıkla ilgili verilerin güvenilir biçimde saklanması ve uygun görülen kişilerce, bireyin uygun gördüğü kişilerce de gerektiğinde paylaşılması meselesi var.”
”Hastanın mahremiyetini korumak için nasıl bir sistem oluşturulacak” sorusu üzerine Akdağ, getirecekleri sistemle bunun bilgilerin kağıda dökülüp saklanmasından çok daha kolay olacağını belirtti.

Bunun güvenilir, dışarıdan birilerinin ulaşımına açık olmayan yazılımla mümkün olabileceğini vurgulayan Akdağ, şunlara dikkati çekti:

”Tabii ki birisi mahremiyetinizi ihlal edecekse dün de edebilirdi bugün de edebilir. Güvenmediğiniz bir kişiye, hekime bilgilerinizi verdiniz, o da yanlış kullandıysa bu bireysel bir kusurdur. Bu genel bir fişleme ya da genel anlamda o mahremiyetin ihlali anlamına kesinlikle gelmez. Doktor bir şey sorduğunda, sağlık durumumuzu net olarak anlatmak ve yardımcı olmak için ona göre cevap vermiyor muyuz? Vermemiz gerekir. Bu bilgiler kaydediliyor zaten. Dolayısıyla bu bilgilerin güvenli bir ortamda paylaşılmasını sağlayacak çalışmaları devam ettireceğiz. Ama hastanın mahremiyeti bizim için gerçekten çok önemli. Sistem bu mahremiyeti güçlendirmek üzere geliştiriliyor. Yaptığımız düzenlemeler şu anda Türkiye’de olmayan bir işin gerçekleştirilmesi.”

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir