Prime Esas Kazanç Miktarları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (hizmet akdi) tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Özel sektör:

1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 26,55 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 796,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 172,58 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.177,40 TL

1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 27,90 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 837,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 181,35 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.440,50 TL

Kamu sektörü:

15/12/2010 – 14/1/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 25,35 TL x 16 gün = 405,60 TL
2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 26,55 TL x 14 gün = 371,70 TL
15/12/2010-14/1/2011 devresi için : 405,60 TL + 371,70 TL = 777,30 TL

15/12/2010 – 14/1/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 164,78 TL x 16 gün = 2.636,48 TL
2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 172,58 TL x 14 gün = 2.416,12 TL
15/12/2010-14/1/2011 devresi için : 2.636,48 TL + 2.416,12 TL = 5.052,60 TL

15/1/2011 ila 14/6/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 796,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.177,40 TL

15/6/2011 – 14/7/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 26,55 TL x 16 gün = 424,80 TL
2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 27,90 TL x 14 gün = 390,60 TL
15/6/2011-14/7/2011 devresi için : 424,80 TL + 390,60 TL = 815,40 TL

15/6/2011 – 14/7/2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 172,58 TL x 16 gün = 2.761,28 TL
2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 181,35 TL x 14 gün = 2.538,90 TL
15/6/2011-14/7/2011 devresi için : 2.761,28 TL+ 2.538,90 TL = 5.300,18 TL

15/7/2011 ila 14/12/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 837,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 5.440,50 TL olarak uygulanacaktır.

Çırak ve öğrenciler için:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, yaşlarına uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince belirlen asgari ücretin % 50’si üzerinden alınmaktadır. Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

16 yaşından büyük olanların; 1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 13,28 TL
Aylık kazanç tutarı : 398,40 TL

1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 13,95 TL
Aylık kazanç tutarı : 418,50 TL

16 yaşından küçük olanların; 1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında:
Günlük kazanç tutarı : 11,33 TL
Aylık kazanç tutarı : 339,90 TL

1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında:
Günlük kazanç tutarı : 11,93 TL
Aylık kazanç tutarı : 357,90 TL olacaktır.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir