Kategoriler
Evrak Takip

Evrak takip

Değerli ziyaretçimiz;
Aşağıda bulunan linkler yardımıyla SGK evrak takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.İlgili evrak takip sayfasına ulaştıktan sonra belirtilen yönergeleri takip ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  1. Sigortalı Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
  2. Evrak Kayıt ve Takip Sistemi
  3. 4-C Emeklilik İşlemi Evrak Takibi
  4. 2022 Evrak Takibi
Kategoriler
E-Bildirge

e-bildirge

 e-bildirge Hakkında Soru ve Önerileriniz İçin :
Sosyal Güvenlik Kanunu’nun ertelenmesinden dolayı, daha önceden 01.01.2007 tarihinde devralınacağı ilan edilen e-Bildirge xsd şema dosyasının kullanımı Kurumumuz tarafından belirlenecek yeni bir tarihe kadar ertelenmiştir. Mevcut xsd dosyası geçerliliğini korumaktadır. Önemle duyrulur !
Genel Sorunlar İçin : e-bildirge@sgk.gov.tr
Şifre Sorunları İçin  : sifre@sgk.gov.tr
5615 Sayılı Kanuna istinaden 05/2007 dönemine ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 27.06.2007 tarihinden itibaren Kurumumuza e-Bildirge uygulaması aracılığıyla verilebilecektir.
Bankalar ile imzalanan protokollere ilişkin güncellenmiş duyuru metni  için   tıklayınız
Kategoriler
Çocuk, Çırak ve Genç Sigortası

Çırak ve Mesleki Eğitim Görenlerin Sigortalılığı

5510 sayılı Kanun içerisinde bulunan ve kabul edilen Mesleki Eğitim Kanun doğrultusunda çıraklık eğitimi alan ve bu okullarda eğitim gören kişiler, sağlık güvencesi olmasa dahi; çırak eğitim sürecinde geçirdiği bir iş kazası ve yahut gördüğü eğitim ile alakalı başına bir sağlık problemi gelmesinde kişiler sosyal sigortalı olarak görünmektedir. Bu doğrultuda tedavi gören kişiler sigortalı görünmesinden dolayı, hizmet akdine de sahip görünürler.

6111 sayılı Kanun ile de çıraklık ve işletme okullarında eğitim alan kişilerin, Yükseköğretim Kanunu ile birleştirilmesi ile aylık olarak yatırılacak prim miktarı, kişilerin eğitim aldığı sürece kazandığı kazançtan daha az olmaktadır. Yine bu kanun doğrultusunda eğitim gören kişinin sigortası ile sağlık muayenesi olan kişilerde, bu süre zarfında sigortalı olarak sayılmaktadır. Geçmiş dönemde zorunlu staj yapan kişiler için bir yaptırım olmadığından dolayı, kabul edilen 5510 kanun ile zorunlu staj yapan kişilerde, staj süresinde bir süre sigortalı sayılabilmektedir.

Kategoriler
Kadın Sigortası

Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılara Sağlanan Haklar

Malul çoçuklara yani Kimsesiz ve ya gazi çocuklarını kapsayan sigorta haklıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden sonrasını kapsayan ve yasa haline gelen

5510 sayılı kanun ile malul çocuk olarak adlandırılan kişiler ve yahut engelli kişilere bu yasa ile daha erken yaşta emekli olma imkanı sağlanmıştır. Yine bu imkanın yanında kişiler, düzenli olarak ödenen sağlık sigortası priminide daha az miktarda yatırabilecektir. Bunun beraberinde malul çocuk ile ilgilenen kadın kişi de bu haktan yararlanabilmektedir. Aylık olarak yatırılan normal sağlık primi miktarını %25 daha az yatıracak kişilere, yatırdıkları prim dolayısı ile gün süreside daha kısatılmaktadır. Bu sayede malul kişi ve ya çocukların daha erken aşta emekli olmaları sağlanmaktadır.

Kategoriler
Kadın Sigortası

Evde El Sanatları İle Uğraşan Kadınların Sigortalılığı

Bir kuruma bağlı kalmadan, genellikle evlerde bayanların el emeği, göz nuru diye adlandırdığı el sanatları ile uğraşan bayanları ilgilendiren sigortadır.

El sanatı ile ilgilenen bayanları kapsamakla beraber, sigorta primi ödeyebilmeleri için bir kaç şart bulunmaktadır.

 

-Bayanlar evde gerçekleştirdiği el sanatları işlerinde yanında bir kişi çalıştırmamakla beraber, ev içerisinde oluşturduğu şeyleri dükkan ortamında satmamalıdır. Bunun yanında endüstriyel alanda olmayıp, günlük hayatta kullanılabilecek kilim, çorap, örtü, halı, çarşaf, dokuma ve dantel ürünleri üretmesi gerekmektedir.

-Ev içerisinde sürdürdüğü el sanatları işinde, sadece kendisi ve ya sadece ev içinde yaşayan kişiler yardımı ile çalışmalıdır.

-Yaptığı el sanatları işinin sürekli yaparak, düzenli olarak kazanç gelmesi gerekmekte ve bu doğrultu da hiç bir işveren ile sözleşme yapmamalıdır.

-Gelir vergisi kapsamında yer alan bir takım şartlara uymalıdır.

 

Bu şartları yerine getiren kişiler, dışarıda bir işverenin yanında çalışmayıp sadece kendi imkanları ile ev ortamında geliştirdiği

işler ile 1 Mart 2011 tarihi başlangıcı ile sağlık sigorta primlerini kendileri yatırabileceklerdir. Yine bunun yanında sadece sağlık sigortası olmamakla beraber bunun yanında isteklerine göre ölüm, malûllük ve yaşlılık sigortalarına da prim yatırabilmektedirler.

 

Normal dışarıda çalışan kişilerden bağımsız ve daha farklı ortamlar çalıştıkları için yatırılacak primlerinde miktarları farklıdır. Prim miktarları şu şekildedir.

Her sene ufak değişiklikler gösterebilen sigorta primi, 2008 senesinden itibaren başlamış olup, kişinin günlük elde ettiği ortalama paranın 15 katına tekabül etmektedir. Bulunduğumuz 2011 senesinde de bu miktar günlük ortalama kazancın 18 kartı olarak belirlenmiştir.

Kategoriler
Kadın Sigortası

Doğum borçlanması

Nasıl ve hangi durumlarda alınabilir?

 

5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri bu imkandan yararlanabilmektedir.

Kişilerin doğum borçlanmasından yararlanabilmeleri için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvurularınızı yaşadığınız yerdeki il müdürlüğüne ve sosyal güvenlik merkezinde yapabilirsinizi.

Kamu içerisinde önceden görev almış sigortalılar başvurularını sadece SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara adresine borçlanma talebini dilekçesi ile yapabilmektedir.

Doğum borçlanması almak için başvuru yapan bayanın çalıştığı iş yerinden özel olarak bir belge istenmemektedir. Bu yönü ile zaman kaybı yaşanmaması gibi, yetkililer bu belgelere hizmet kayıtlarından ulaşabilmektedirler.

 

Doğum borçlanması belirli bir kitleye yapılmakla beraber, herkes başvuru yapamamaktadır. Borçlanma talebini sadece;

-Hizmet akdine sahip olmak ile beraber, bu dönem öncesinde belirli bir yerde çalışıp, sigortasını başlatan

-Hizmet akdi bulunmak ile beraber, sigorta başlangıç tarihinin Ekim 2008 tarihinden önce ve ya bu tarihten sonra olan,

-5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi esas alınarak, önceden çalıştığı ve ya hala çalışmaya devam attığı yerde sigortası yatırılan,

-2925 sayılı Kanunu içerisinde sigortası bulunan kişiler ve bu kişilerin sigorta primlerini yatıran hak sahipleri yapabilmektedir.

 

Doğum borçlanması hizmet akdine sahip olan kişinin, doğum ve hamilelik dönemi içerisinde çalışma hayatını sürdüremediği için kişiye sağlanan iki senelik borçlanmadır.

 

Doğum borçlanmasından her isteyen yararlanamadığı gibi, bu borçlanmanın kişiye verilmesi için istenen şartlar vardır. Bu borçlanmanın şartlarına göz atmak gerekir ise;

 

-Doğum yapacak kadının, bu dönemden öncesinde bir yerde çalışıyor olması ve sigortasının başlamış olması,

-Doğum dönemini yani iki seneyi geçirdikten sonra kişi adına sigorta primi yatırılmaması,

-Doğum yaptığı süreden itibaren 2 senelik dönemde, dünyaya gelen çocuğun hayatını sürdürmesi gerekmektedir.

 

Doğum borçlanması farklı süreler dahilinde oluşabilmektedir. Borçlanma süreleri şu şekildedir.

 

-Doğum dönemini geçiren bayanın sigortasının yatıyor olması şartı ile doğum yapmasına 21 gün kalasıya kadar çalışmasını sürdürmesi şartı ile 2 sene borçlanabilmektedir. Bu borçlanma süresine, istirahat alınan günlerde dahil edilmektedir.

-Doğum yapan sigorta primi yatan bayanın, en fazla 2 defa olmakla beraber, her defasında 2 senelik olarak yani toplamda 4 sene borçlanma hakkı bulunmaktadır.

-Doğum işlemini gerçekleştirmiş bayanın, borçlanması süresi standart olarak olan 2 yıllık süreden, doğum yaptığından sonraki dönemde yatırılan sigorta primlerinin 2 senelik süreden çıkartılması ile belirlenmektedir.

-Doğum yapan kişinin borçlanma süresi başlayıp, dünyaya gelen çocuk olur ise, çocuğun doğum tarihi ile ölüm tarihi arasındaki süre içerisinde borçlanabilir.

-İkinci doğumunda da borçlanabilme hakkı olan bayanlar, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar uzanan borçlanma süresini, ikinci doğum sonrasında oluşan borçlanma süresi ile birleştirip toplamda borçlan süresini öğrenebilir.

Kategoriler
Kadın Sigortası

Evlenme ödeneği

Adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, evlenme dönemindeki ihtiyacı olan verilen bir para yardımıdır.

Öncelikle evlenme ödeneğinden yararlanabilmeniz için, başvuru esnasında yanınızda bir kaç önemli belge olması gerekmektedir. Aksi taktirde istenen belgeler olmadan başvurduğunuzda, başvurunuzun dikkate alınmayacağını ve cevaplanmayacağını unutmayınız.

Evlenme ödeneği için başvurularınızı yaşadığınız yerdeki İl müdürlüğüne ve ya Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na yapabilirsiniz.

Başvuru sırasında yanınızda, size ait yani özel olan Beyan Taahhüt ile Tahsis Talep Belgesi olmalıdır.

Bir işi olmayan ve evlenme ödeneği almak isteyen kişilerin başvurularını Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na yapması gerekmektedir. Kişilerin başvuru sırasında yanlarında bir iş ile uğraşmadığına dair beyan olması başvurunun dikkat alınmasında yeterli olacaktır.

Evlenme ödeneği’nde de şartlar biraz daha estetik tutulasa da, her isteyen kişi başvuramamakta ve evlenme ödeneğinden yararlanamamaktadır.

Evlenme ödeneğinden belirli bir geliri olmayan bayan adayları ve yetim aylığı ile hayatını sürdüren kişiler yararlanabilmektedir.

Evlenme ödeneğinde verilen miktar, kesin olarak belli değildir. Genellikle evlenme ödeneğinde verilen miktar, kişilerin aldığı yetim aylığı miktarının 2 senelik tutarına denk gelmektedir. Evlenme ödeneği kişilerin işine daha çok yaraması amacı ile kişilere peşin olarak ödenmektedir.

Kategoriler
Kadın Sigortası

Emzirme Ödeneği

Emzirme ödeneği, kimlere verilmektedir?

 

Emzirme ödeneği, bayanların yeni dünyaya gelen çocukları emzirmesinden dolayı aldıkları bir maddi destekdir.

Ülkemizde emzirme ödemeği, her kişiye verilmemekle beraber, emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için kişilerden bir takım şartlar istenmektedir.

Bayanın eşi sigortalı ancak, karısının sigorta güvencesi olmadığından dolayı bayan emzirme ödeneği alabildiği gibi

tek başına çalışan ancak sigortası olmayanlarda bu ödenekten yararlanabilmekteler. Yine bunun yanında bu ödenekten bağımsız şekilde iş hayatını sürdüren

ve hizmet akdi olan sigortalı bayanlarda yararlanabiliyor.

 

Emzirme ödeneğini alabilmek için istenen şartlar şu şekildedir;

 

Bayanın sigortalı olması ve ya, bayanın sağlık güvencesi olmayıpta, eşinin sigortası olduğu takdirde şartlar değişiklik gösterebilmektedir.

-Hizmet akdine sahip olan bayanların yararlanabilmesi için, çocuğunu dünyaya getirdiği dönemden önceki bir sene içerisinde en az 4 aylık primini yatırmış olması gerekmektedir.

-Yine iş hayatına atılmış bayanlarda da, hizmet akdinde olduğu gibi doğumdan önceki bir sene içerisinde 4 aylık primini yatırmış olması istenmektedir.

-Emzirme ödeneği istendiği için, dünyaya gelen bebek yaşıyor olmalıdır.

 

Bu emzirme ödeneğinden faydalanan kişilerin, bu süre içerisinde sağlık güvencesi biter ise, bundan sonraki 300 günlük süreçte de farklı şartlar isteniyor. Tekrar emzirme ödeneği alınmak istenir ise, bir önceki bebeğin dünyaya geldiği tarihten sonraki dönemde en az 4 aylık sağlık priminin yatırılmış olması gerekiyor.

 

Emzirme ödeneğinde kişilere verilecek ücret genellikle standart olmak ile beraber, her sene ufak yükselmeler gösterebilmektedir.

 

2011 sene dahilinde emzirme ödeneği alma hakkı kazanan kişilerin, alacağı miktar 80 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücret sene sene değişebilmektedir.

 

Emzirme ödeneği almaya hak kazanan kişiler, yaşadığı yerdeki ilk sağlık müdürlüğüne başvurarak, emzirme ödeneğini alabilmektedir. Başvuru sırasında yanınızda doğum raporu ile talep dilekçesi olması gerekmektedir. Aksi taktirde emzirme ödeneğini alamadığınız gibi, işleriniz bir süre aksayabilmektedir.