Otizm Tedavisi

SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA YAYGIN BİR RAHATSIZLIK OTİZM

       Genellikle ilk 2 yılda ortaya çıkan otizm, iletişim bozukluğunu etkileyen bir gelişim bozukluğu durumudur. Anlama güçlüğü ve algılama bozuklu ile kendini gösteren otizm, göz temasında yaşanan sorunlar, göz göze iken anlamlı bir iletişim kurulamaması, bebeğin nesnelere karşı ilgisizliği ile belirtilerini göstermektedir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha fazla görülme oranına sahip olan otizm ilk 6 ayda da fark edilebilmektedir. Bebek ağzına hiçbir şey koymuyorsa, seslenildiği zaman hiçbir tepki de bulunmuyorsa, kişilere ve nesnelere karşı korkuya kapılarak aşırı tepki verirken akranlarına oranla çok daha sakinliğe sahipse ve her şeyden önemlisi hareketlerinde bir basmakalıplık söz konusu iseotizm belirtileri bulunmaktadır.

OTİSTİK ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE OTİZM TEDAVİSİ

      Otistik çocukların başlıca özellikleri arasında, göz kontağı kurmamaları gelmektedir. Gözlerinize baksalar bile bu çok kısa bir süre içindir ve sizden uzaklara bakıyormuş gibi davranırlar. Sürekli huzursuz görünürler. Otistik çocukların bazıları ise, ses, koku, ışık ya da dokunmaya karşı aşırı hassastırlar. Bazıları da, sıcak, soğuk veya acıya karşı duyarsızdırlar. Etraflarında olup biten değişikliğe karşı stresli bir tepki verirler. Otistik çocuklar, rutin olarak görmeye ve yapmaya alışkın oldukları şeyleri yapmayı severler. Çoğu oldukça saldırgandır. Eşyalara zarar verebilecekleri gibi kendilerine ve başkalarına da zarar verebilmektedirler. Tehlike ve korku duygusu hissetmedikleri gibi yemek yeme konusunda da bozuklukları bulunmaktadır. Bazı otistik çocuklar ise, yenmeyecek şeyleri yemekten hoşlanabilirler. Oldukça sınırlı kelimeler kullanırlarken, bu kelimeler etraflarında duydukları kelimelerdir. Bazı durumlarda konuşulanları papağan gibi tekrarlar. Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler ve parlak şeylere karşı oldukça duyarlıdırlar. Otistik çocuğu olan ailelere oldukça büyük iş düşmektedir. Öncelikle çocuğu olduğu gibi kabullenmeli, anne ve baba birbirlerini suçlamamalıdırlar. Çocuğun gelişimi için gereken şefkatin gösterilmesi gerekirken, aşırı derecede de korumacı davranmamak gerekiyor. Çocuğa karşı acımadan kaynaklanan sevgi çocuğun gelişimine oldukça zarar vereceğinden acıyarak yaklaşılmamalıdır. Otistik çocukların aileleri çocuktan var olandan fazlasını beklememeli ve çocuğu başka çocuklar ile kesinlikle kıyaslamamalıdır. Çocuğun eğitiminde övme, beğenme, sevme gibi gereksinmelere çocuğun ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun eğitimine ne kadar erken başlanması oldukça önem taşımaktadır. Çocuğa öğretilecek şeyler bir anda değil de, parça parça tekrarlanarak öğretilmelidir. Çocuğa öğretilenleri sık sık tekrarlamak gerekiyor.

     Çocuk öğrenmediği takdirde de ısrar etmemeli fakat vazgeçilmemelidir de. Bilinen bir tedavisi olmamasına karşı, otizm tedavisinde özel davranış eğitimleri verilmesidir. Tedavi planı ise her çocuğa göre farklılıklar göstermektedir. Çok nadiren ilaç kullanılmakta olup, kullanılan ilaçlar otizmi değil görünen semptomları kontrol altına almak için uygulanır. Özellikle epilepsi bir diğer adı ile sara nöbetleri otistik çocuklarda sık görülmekte ve tedavi edilmediği takdirde de olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden erken tanı oldukça önemlidir.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir