Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri: Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak; Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak;
Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usûl ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; 2547 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yerine getirmek; 11.10.2011 tarihli 662 nolu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Internet Sitesi
http://ogm.meb.gov.tr/
Telefon
 
Faks
 
E-Posta
[email protected]
Yazışma Adresi
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Bakanlıklar
Çankaya ANKARA TÜRKİYE

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir