SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Online Optik

Online Optik

E-Optik

SGK kapsamında optik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. SGK ile sözleşmeli olan sağlık kuruluşları tarafından kontakt lens ve gözlük cam çerçevesi için yazılan reçeteler SGK tarafından karşılanır. Optik müessesesine ücretin ödenmesi için kontakt lens ve göslük cam ve çerçevesinin fotokopili reçetelere yazılması gerekmektedir.  Sağlık kuruluşunun adı, hastanın Tc. Kimlik numarası, hastanın adı ve soyadı, reçete tanzim tarihi, kurum sicil numarası, reçete protokol numarası, yurtdışı sigortalıları ve bu sigortalıların bakmak durumunda olduğu kişiler için sağlık yardım hakkı veren ülkenin ismi, doktorun adı ve soyadı, doktorun diplomasının numarası yada Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu diploma tescil numarası ve doktor imzasının reçetelerde yer alması gerekmektedir.  E-OPTİK uygulamasından  internet sitesi üzerinden faydalanabilirsiniz. Medula-optik sistemine reçete bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu sözleşmeli optik müessesesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Online Optik Gözlük

Gözlük çerçevesi ve camı 3 yılda bir yenilenir. Hastanın görme bozukluğu değişirse ki -bu sınır 0.5 diyoptrilik değişikliğin gerçekleşmesidir- 3 yıldan önce gözlük camında değişiklik yapılabilir. Ayrıca 18 yaşı dolmuş ve 19 yaşından gün almamış olan büyüme çağındaki çocukların gözlük değişim gerekliliği sağlık kurulundan alınacak raporla ispat edilirse yine 3 yıldan önce değişiklik gerçekleşebilmektedir.  Görme seviyesi çok az olan hastalarda, şaşılığın tedavisinde, göz tümörü olan hastalarda ve optik sinlerler beyin arasında baskı olan hastalar prizmatik camlar kullanır. Prizmatik camlar da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile üniversite hastanelerinin düzenlediği minimum bir göz hastalıkları uzmanının onay verdiği sağlık kurul raporu olduğu taktirde 3 senede bir yenilenebilir.

Optik Çerçeve

Prizmatik cam kullanan hastaların göz bozukluklarının kayma miktarı değişebilir. Bu değişiklik de sağlık kurulu raporu ile ispat edilirse 6 ayda bir prizmatik camların değişimi sağlanabilir. Teleskopik gözlük camlarının verilebilmesi için sağlık raporu içinde hastanın göz hastalığı ve bu hastalığın sonucunda görme işlevindeki bozulmanın derecesi, reçetede yakın, uzak-yakın ve uzak ifadelerinin bulunması, fiks foküs yada fokusable olması, büyütme gücü yer almalıdır. Sağlık raporuna dayandırıldığı müddetçe erişkinlerde teleskopik camlar 3 yılda bir, çocuklarda ise yılda bir değiştirilebilmektedir.

E-Optik Nedir

Kontakt lensler ise sadece belirli durumlarda verilmektedir. Keratakonusu olup gözlük kullanmiş ve bu gözlükle bile görme keskinliği 10/10 kadar artmamış kişiler ile konjenital katarakt dolayısıyla opera olmuş durumlardaki kişilerin kontakt lens bedelleri ödenebilir. Bu durumların da sağlık raporu ile ispatlanması gerekmektedir. Kontakt lens bedeli karşılanan hastalar ayrıca E-OPTİK uygulamasından yararlanıp gözlük çerçeve ve camı alamazlar. Kontakt lens için kullanılan solüsyonların bedellerini hasta öder.  Kontakt lens kullanan hastalar lenslerini 2 yılda bir değiştirebilirler. Eğer kontakt lensi 6 yaşından küçük çocuklar kullanıyorsa 6 ayda bir değiştirilebilir. Göz protezleri bedeli sağlık raporu ile belgelendirildiğinde 5 yaşına kadar olan çocuklarda yılda bir, 5 yaşından büyük kişilerde ise 3 yılda bir karşılanır.
E-OPTİK uygulamasıdahil olmak üzere çeşitli protezler ve görmeye yardım eden tıbbi malzemeler için katılım payı ödenmesi gerekmektedir. Katılım payını ödemekle yükümlü olmayan kişiler de vardır.  En genel ve sık rastlanan örnekte ise eğer kişi iş kazasına uğramış veya yaptığı meslek dolayısıyla meslek hastalığı geçirmişse bunlardan dolayı kullanılan tıbbi malzemeler için katılım payı ödemez.

SGK Yorum Kullan
Son Yorum
  1. sabriye

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir