SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Ölüm Aylığı Şartları

Ölüm Aylığı Şartları

Gerek 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce gerekse de yürürlük tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ölüm aylığı bağlanma şartları;

– 4/b ve 4/c sigortalıları için 1800 prim ödeme gün sayısı,
– 4/a sigortalıları için ise her türlü borçlanma süreleri hariç 5 yıldan beri sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme gün sayısı aranacaktır. Bu ayrım ile 4/a sigortalılarının mevcut hakları korunmuştur.

Kimlere verilir?

– Dul eşe herhangi bir şart aranmadan,
– Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,
Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,
Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,
her birine,
– Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın aylık bağlanır.

Müracaat için gerekli belgeler

Hizmet akdiyle çalışan sigortalılar

– Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
– 1 adet fotoğraf
– İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için)
– Vasi İlamı (hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.

Kamu görevlisi olan  sigortalılar

Görevde iken emekli olanlar için;

– Kurumdan onaylı Hizmet Belgesi (Görevde iken vefat edenler)
– Dilekçe,
– Kimlik araştırma belgesi,
– 3 er adet fotoğraf (aylık bağlanacak kişilere ait ve son 6 ay içerisinde çekilmiş)
– Mal bildirim belgesi, (anne, baba ve malul erkek çocuk için)
– Muhtaçlık belgesi, (anne, baba ve malul erkek çocuk için)
– Malul olanlardan sağlık kurulu raporu (erkek çocuklar ve baba için)
– Feragatname (Görevde iken vefat edenlerin İkramiyeden vazgeçen Ana Babası İçin)
– Kanununa göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında geçen hizmetinin gösterir belge.

Açıkta iken emekli olanlar için;

Yukarıdaki belgelere ilaveten
– Şahıstan halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı.
– Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında göre hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı,
– Görevinden ayrıldıktan sonra Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname,

SGK Yorum Kullan
Son Yorumlar
  1. Elif Güzen
  2. müjgan çalışkan
  3. cüneyt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir