Dul Ve Yetim Aylığı Sorgulama Dul yetim aylığı; vefat eden devlet memurunun eşine, çocuklarına, anne – babasına bağlanan aylık ödeneklerdir. TC. Emekli Sandığı kanununa göre (5434sayılı) belirlenmiştir. TC. Emekli Sandığı kanununda aylık ödemelerin şartları bireylere göre farklılıklar göstermektedir. Dul Ve Yetim Aylığı Şartları Vefat eden devlet memurunun eşine aylık