Kleptomani Nedir Kleptomani genel tanım olarak; kişinin aslında ihtiyaç duymadığı, değer vermediği bir şeyi izinsiz olarak sahiplenmesidir.Kleptomani hastalarının çoğu sahiplendikleri nesneye ihtiyaç duymazlar ve ihtiyaç duymaları halinde ise mutlaka ona sahip olabilecekleri maddi güce sahiptirler. Kleptomani hastaları için nesnenin maddi değeri veya sahip olunabilirlikteki maddi getirimler ya da o