Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı, toplumsal refahın artırılmasını, destek sağlamak üzere yeterli olarak gereken adalet, tarafsızlık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplayıp vergi sisteminin kolaylaştırılması ve uyumun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla işlev yapan bakanlıktır. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Osmanlı tarihinde Osman Gazi’nin söylediği bir söz üzerine ilk vergi