Eğitek MEB Eğitek yani günümüzdeki açılımıyla Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1998 yılında tüm eğitim teknolojileri kurumlarının birleşmesiyle oluşturulmuş bir kurumdur. 1990 yıllardan itibaren gelişen teknolojiye ülkemizde ayak uydurmaya çalışmış ve yakından takip etmiştir.Bu gelişen teknolojiyi her alanda kullanarak Avrupa’nın gerisinde kalmamaya çalışılmıştır. Hayatın her alanına biz istesek de istemesek