Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak; Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek; Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek; İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek,