Kategoriler
İsteğe Bağlı Sigortalılık

Çalışmayanlar İçin İsteğe Bağlı Sigortalılık

Yaşadığımız ülkede her bireyin bir çok yasal ve kanunen hakları vardır.Bu haklardan en önemlisi kuşkusuz Sosyal Sigorta yani sosyal güvence hakkıdır.Bireylerin gelecek için yaşlılık dönemlerinden veya çalıştığı süreç içerisinden sosyal bir güvencesinin olması gereklidir.

Ülkemizde her bireyin çalıştığı yerde yasalar gereği yapılan anlaşmalar sonucu çalışanın sigortası (sosyal güvencesi) ödenmesi gereklidir.Bu yapılan sigortalık sonucu ile kişi çalışma hayatı süresince bir çok hak ve güvenceden yararlanmış olacaktır.Bir diğer durum ise birey belli bir çalışma döneminden sonra çalışamayacak duruma geldiği zaman, yaşlılık hayatında sosyal güvencesi ile hayatını devem ettirebilmeli buda sigortanın tanımış olduğu haklardan biri olarak gösterilebilmektedir.

Hayatının belirli dönemlerini çalışarak geçirenleri 30 günden az çalışanlar veya ara ara çalışanlarda artık “isteğe bağlı sigorta primi ödemesi” ile hayatlarını güvence altına alınması için yasalarda bazı değişikliklere gidilerek çalışmayanlar içinde bu söz konusu olmuştur.

İsteğe bağlı sigorta primi ödeme yapanların kazandıkları tutarın aylık esas kazancı baz alınarak %32 oranında bir kesinti söz konusu olmaktadır. Bu %32’lik ödemenin %20’si yaşlılık, malulen emeklilik ve ölüm sigortaları primini kapsamakta ve kalan %12’si ise sağlık sigortasından faydalanmak için ödenen kısımları kapsamaktadır.30 günden az çalışanların prim ödeme sistemler ise çalıştıkları gün ve saat baz alınarak hesaplanmaktadır.

Kategoriler
İsteğe Bağlı Sigortalılık

İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

– 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
– Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
– Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
– 18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Nereye ve nasıl başvurulur?

– İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
– Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
– 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.
İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık;
– İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
– Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
– Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
itibaren sona erer.

İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Kategoriler
İsteğe Bağlı Sigortalılık

İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler

İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler

Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/10/2008) mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.