SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

PRİMSİZ ÖDEMELER Arşiv

Asker Ailelerine Maddi Destek

Hükümet nezdinde daha önceden planlanan bir tasarıda eşi veya oğlu askerde olan muhtaç ailelere bu süre zarfında maaş bağlanacağı bildirilmişti.İlk etabı tamamlanan yakalış 17 bin aileye eylül ayı içerisinde ödeme yapıldı.Yapılan ödemelerde aileler ilk maaş alımında 1.500 lira kadar toplu bir miktar alacak.Daha sonrasında ise iki ayda veya ayda

Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir

Yeni yapılan yasa ile 2008’den itibaren hem koca ve hem babadan dul bir kadına maaş artık bağlanmayacak.Fakat yasadan önce bu durumda olan dul kadınlar her ikisinden birini seçmek zorunda kalacak.Peki Babası veya Kocası ölen bir kadın dul maaşı alması için kendisinden istenilecek belegeler nelerdir. Dul Maaşı Almak İsteyenlerden İstenilecek

Evde Engelli Besleyenlere Emeklilik Yolu Açılıyor

Ülkemizde yaklaşık 400 bin kişi evinde özürlü ve engelli baktıklarından dolayı yasa düzenlemesi ile emeklilik yolu açıılıyor.Yıllarca konuşulan bu düzenleme gerçekleşebilir.Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak bir çalışma sonucu çıkardığı düzenleme ile ayda 156TL ödeyerek emekli olabilecekler. Bilindiği gtibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından

Ağız kokusunu önemseyin…

Ağız kokusu sosyal davranış bozukluklarına neden olabiliyor Prof. Dr. Mustafa Artvinli, her 4 kişiden birinde ağız kokusu problemine rastlandığını ve pek çok insan da ağız kokusu olmamasına rağmen ağzının koktuğu endişesi ile yaşadığına dikkat çekti. Ağız kokusu bireysel bir sorundan ziyade toplumsal bir problemdir. Ağzı kokan bir kişi, kendi

Form ve Dilekçeler

Aylıkların Üç Aylıktan Bir Aylığa Alınması İçin Talep Dilekçesi Banka veya PTT Şube Değişikliği Dul Yetim Aylığı Talep Evlilik Taahhütnamesi Faizsiz Konut Kredisi Feragat Dilekçesi Örneği İade Aylıklar Dilekçe Örneği Kimlik Araştırma Belgesi Konutta Ödeme Dilekçe Örneği Mal Bildirim Belgesi Muhtaçlık Belgesi Gazi ve Eşlerinin Aylıklarının Asgari Ücretinin Net

Diğer yardımlar

Kimlere Tütün İkramiyesi (Ek Ödeme) Yapılır? a) Harp malullerine. b) Şehit dul ve yetimlerine. c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç

Geçici Köy Korucusu Aylıkları

02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren 27.05.2007 tarih ve 5673 sayılı kanun kapsamında bulunan Geçici Köy Korucuları ile bunlardan ölenlerin eşlerine aylık bağlama ve tazminat ödenmesi işlemleri; Kaymakamlık/Valilik aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvurunun (ve başvuruya istinaden düzenlenecek belgelerin) Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler

Harp Malullüğü Er Aylığı

Kimlere Harp Malullü Er Aylığı Bağlanır? Vazife malullüklerinden bu malullüklere; a) Harpte fiilen ateş altında, b) Harpte, harp bölgelerindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle, c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır

Er ve Erbaş Vazife Malullüğü Aylıkları

Kimlere Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanır? 5434 sayılı Kanunu’na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken, gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken “görevden kaynaklanan nedenlerle” malul duruma düşenlere “vazife malullüğü aylığı” bağlanır. Ölüm  halinde, dul ve yetimleri bu haklardan yararlandırılır. Uygun şartların bulunması halinde yetim kapsamında, ana ve

Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklar

Kimlere Aylık Bağlanır? Hiçbir  karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri  ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak 3292 sayılı  Vatani Hizmet Tertibi  Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanması yönünde

Gazi ve Gazi Eşlerine Bağlanan Aylıklar

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerine Verilen Aylıklar Kimlere Aylık Bağlanır? 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye