Ulusal Bilgi Bankası

Ulusal Bilgi Bankası Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) SUT’ta ne zaman tanımlanmıştır? Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan sigortalı, emekli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak sağlık yardımlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmış, 15 Haziran 2007 tarihinden geçerli… Okumaya devam et Ulusal Bilgi Bankası

3713 Terörle Mücadele

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/ protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler fark alınmaksızın ve kısıtlama (süre vb.) getirilmeksizin Kurumca karşılanır.

Malzeme Katılım Payı

Malzeme Katılım Payı Katılım payı; Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Katılım payı uygulanacak tıbbi malzemeler hangileridir? 1. Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler 2. Ağız protezleri (Diş tedavileri için) 3. Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler. Katılım payı oranları nelerdir? Katılım payı,… Okumaya devam et Malzeme Katılım Payı

Optik

Optik Görmeye yardımcı malzemeler nelerdir? Normal Malzemeler  : Çerçeve, cam (Beyaz, Kolormatik, Bifokal-Progresif, Organik) Nitelikli Malzemeler : Prizmatik Gözlük Camı, Teleskopik Gözlük Camı, Kontak Lens Gözlük cam ve çerçeveleri kaç yılda bir yenilenir? Gözlük camı ve çerçevesi 3 (üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik (optikte bir merceğin, cisimlerden gelen ışını kırma gücünü ifade… Okumaya devam et Optik

Tıbbi Cihaz

Tıbbi Cihaz Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri, ortez, protez nedir? Tıbbî cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir. Tıbbî sarf malzemesi: Protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi tek başına sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması… Okumaya devam et Tıbbi Cihaz