Bölge Sağlık Kurulları

Adana Adana, Hatay, İçel (Mersin), Osmaniye Ankara Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Yozgat, Elazığ, Kars, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Ardahan Antalya Antalya, Isparta, Burdur Bursa Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale Eskişehir Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar Gaziantep Gaziantep, K.Maraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman İstanbul İstanbul, Edirne,… Okumaya devam et Bölge Sağlık Kurulları

Yüksek Sağlık Kurulu

5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul; – Millî Savunma Bakanlığı, – Sağlık Bakanlığı, – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, – Yüksek Öğretim Kurulu, – En fazla üyeye sahip işveren,işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, – Türkiye Odalar… Okumaya devam et Yüksek Sağlık Kurulu

Meslek Hastalığı

– Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı? – İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Yükümlülük Süresi: – Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden… Okumaya devam et Meslek Hastalığı

İş Kazası

İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti: – İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Başvuru:… Okumaya devam et İş Kazası

Vazife ve Adi Maluliyet

Nereye Başvuruda Bulunulur: – Çalışanlar, bağlı bulundukları kurumlara, – Ayrılanlar ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Vazife Malullüğü: – 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların; – Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken… Okumaya devam et Vazife ve Adi Maluliyet

Maluliyet Aylığı

Maluliyet Başvuru Koşulları : – En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir. Nereye Başvuruda Bulunulur: – Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya… Okumaya devam et Maluliyet Aylığı