SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Maluliyet Sigortası Arşiv

Bölge Sağlık Kurulları

Adana Adana, Hatay, İçel (Mersin), Osmaniye Ankara Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Yozgat, Elazığ, Kars, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Ardahan Antalya Antalya, Isparta, Burdur Bursa Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale Eskişehir Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar Gaziantep Gaziantep, K.Maraş,

Yüksek Sağlık Kurulu

5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul; – Millî Savunma Bakanlığı, – Sağlık Bakanlığı, – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, – Yüksek Öğretim Kurulu, – En fazla üyeye sahip işveren,işçi ve kamu çalışanlarını

Meslek Hastalığı

– Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı? – İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Yükümlülük Süresi: –

İş Kazası

İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti: – İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli

Vazife ve Adi Maluliyet

Nereye Başvuruda Bulunulur: – Çalışanlar, bağlı bulundukları kurumlara, – Ayrılanlar ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Vazife Malullüğü: – 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların; – Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir

Maluliyet Aylığı

Maluliyet Başvuru Koşulları : – En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir. Nereye Başvuruda Bulunulur: –