Tedavi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2007 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Karar Tebliği Yönetmelikler Genelgeler

İlaç

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2007 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Karar Tebliği Yönetmelikler Yönergeler Genelgeler

İlave Ücret

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bakanlar Kurulu Kararı Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği Yönergeler Genelgeler