Kalkınma Bakanlığı Hakkında

Kalkınma Bakanlığı Ne Zaman Kuruldu , Ne Amaçla Kurulmuştur ?
2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı yerine kurulmuştur. Merkezi Ankaradadır. Ülke kalkınması içiçn kurulmuştur.
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kalkınma Bakanlığının görevleri şunlardır: Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak; Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak; 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/641 nolu Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Kalkınma Bakanlığı
Internet Sitesi
http://www.kalkinma.gov.tr/
Telefon
+903122945000
Faks
+903122946877
E-Posta
[email protected]
Yazışma Adresi
Necatibey Cad.No.108 Yücetepe
06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir