Kalbiniz ona emanet!

Türkiye kalp cerrahisinde başarılı sonuçlar alıp son teknolojileri uygulayan bir ülke. Robotik cerrahiyle yapılan kalp ameliyatlarının sayısındaki artış da bunu gösteriyor. Robotun hünerli eli cerrahı sadece sıkıntıdan kurtarmakla kalmıyor hasta açısından birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

Kalp cerrahisinde elde edilen sonuçlar; cerrahi, anestezi ve yoğun bakım alanlarındaki gelişmeler nedeniyle her geçen gün daha yüz güldürücü hale geliyor ve bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleşiyor. Hastanın ameliyat
öncesi süreçte çok yönlü ve detaylı bir incelemeden geçirilip var olan bazı problemlerinin düzeltilmesi de bu sürece büyük katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra uygun hasta seçilerek uygulanan, ” Minimal invazif” cerrahi teknikler ile özellikle robotik cerrahiden alınan sonuçların başarısına dikkat çekiliyor.

Bu ameliyata dikkat!

Leonardo da Vinci, dünyada robot tasarımını gerçekleştiren ilk kişi olarak tanındığı için kalp cerrahisinde kullanılan robot onun adını taşıyor. Burada ki temel amacın, insan elinin sığamayacağı küçük deliklerden robot yardımıyla hassas cerrahi işlemler yapılması olduğu  belirtiliyor. Kalp – Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Belhhan Akpınar, ” Sistemin diğer endoskopik sistemlerden farkı, üç boyutlu görüntü ve 10 kez büyütme özelliğiyle kalp ameliyatlarının emniyetle yapılmasını sağlamaktır” diyor.

Da Vinci robotik sistem, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok branşta uygulanıyor. Bunlar kalp cerrahisi, üroloji, kadın – doğum, genel cerrahi ve toraks cerrahisi olarak sıralanıyor. Prof. Dr. Belhhan Akpınar, şu ana kadar kliniklerinde 300 kalp ameliyatını robot yardımıyla gerçekleştirdiklerini söylüyor. Robotik ve minimal invaziv cerrahiyle mitral kapak tamirlerinde başarılı sonuçların alınması, kardiyologların bu gruptaki hastalarını cerrahiye daha güvenle yönlendirmelerine neden oluyor.

* Tek veya ikili koroner by – pass ameliyatları

* Mitral kapak değişim ve tamirleri

* Kulakçıklar arasındaki kalp deliklerinin kapatılması

* Kalp tümörleri

* Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisi

* Üç veya daha fazla koroner by- pass gereken olgular

* Çok kapak operasyonu gerektiren hastalar

* Cerrahi kesi olmaması nedeniyle daha az ağrı

* Daha az enfeksiyon riski

* Daha az kan kullanımı

* Günlük yaşama daha erken dönme

* Göğüs kafesinin açılmaması nedenli kozmetik üstünlük

Konvansiyonel yöntemle açık kalp ameliyatı olan hastalar bir hafta kadar hastaneye yatırılıp evlerinde yine bir hafta kadar dinlendikten sonra, ortalama 20 gün – 1 ay arasında normal yaşamlarına dönebiliyorlar. Robotik operasyonlar için bu sürenin çok daha kısa oluşu dikkat çekiyor. Ancak her iki operasyonda ki temel prensibin ameliyat geçiren kişileri hızlı bir şekilde hasta olmadan önceki hallerine döndürmek olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Belhhan Akpınar, bu hastaların operasyondan sonra normal yaşamlarına dönebileceklerini ve yaşıtları gibi yaşayabileceklerini söylüyor.

Kalp cerrahisindeki gelişmelerin kardiyoloji alanındaki gelişmelerle paralel ilerlediği belirtiliyor. Gerektiği şekilde çalışan bir merkezde, bu iki alan rakip değil birbirlerini tamamlayıcı olarak görev yapıyor. Örneğin daha önce koroner damar tıkanıklığı için stent tedavisi gören bir hasta, daha sonraki aşamada koroner by-pass tedavisine ihtiyaç duyabildiği gibi daha önce by-pass olmuş bir hastaya sonradan stent uygulaması gerekebiliyor. TAVİ olarak isimlendirilen kasıktan aort kapak implantasyonunun da bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Cerrahi yöntemle aort kapak değişimi şu an için altın standart olup mükemmel sonuç verse ve hasta açısından riski düşük bir işlem olarak görülse de bu sorunun ileri yaşların hastalığı oluşu dikkat çekiyor. Hastaların bir kısmının düşkün ve çeşitli sağlık problemi olan kişilerden oluşması, konvansiyonel aort cerrahisini onlar açısından riskli hale getirebiliyor. Prof. Dr. Akpınar, TAVİ yönteminin açık cerrahiden yararlanamayacak riskli ve düşkün hastalar için önemli bir alternatif yarattığını söylüyor.

By-Pass geçiren hastaların huylarının değiştiği iddiası ile ilgili olarak, “Bu çok zor ve henüz dünyada da yanıt bulamamış bir konu” diyen Prof. Dr. Akpınar, ” Ancak son yıllardaki çalışmalar, bu durumun hastanın ameliyat
öncesi ruh hali ve kendisini ameliyata ne kadar hazırladığı ile ilgili olduğunu gösteriyor” diyor. Bunun yanında ameliyat esnasında oluşabilen küçük embolilerin de bu süreçte rol oynayabileceği düşünülüyor.

Hastanın iyileşmesi için gerekli olan sürecin operasyonun cinsinden çok hastanın ameliyat öncesi durumuyla ilgili olduğu belirtiliyor.Genel olarak ortalama iyileşme süreci 15 gün olmakla birlikte hastanın ameliyat öncesi
fizik kondisyonuna ulaşması için gereken süre bir ayı geçebiliyor. Kalp cerrahisi geçiren bir hastanın ameliyattan bir ay sonra araba kullanabilecek hale geldiği belirtiliyor.

Prof. Dr. Belhhan Akpınar,  kalp cerrahisi için artık yurt dışına gitmeye gerek olmadığını söyleyerek, “Aksine değişik ülkelerden kalp hastaları artık ameliyat olmak için bizi tercih ediyorlar” diyor. Bu sayının giderek artacağı öngörülüyor ve pek çok yabancı kalp cerrahının özellikle minimal invazif kalp cerrahisi ve robotik cerrahi konusunda eğitim almak üzere Türkiye’ye geldikleri belirtiliyor. Bu konuda trafiğin ters döndüğünü söyleyen Akpınar, bu uygulamaları yerleştirmenin çok önemli olduğuna ve bu teknikleri kullanabilen hastanelerin tercih nedeni haline geldiğine dikkat
çekiyor.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir