İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

Tüm statüler için; sigortalı sayıların maddi olan ve olmayan unsurları ile işlerini ve görevlerini yaptıkları yerler “işyeri” sayılacaktır.

Hizmet akdiyle ve kamu görevlisi sigortalısını çalıştıran işverenler, en geç sigortalı çalıştırdıkları tarihte Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, belirtilen sürelerde Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir. Bu kapsamda, kamu idareleri de Kanunla getirilen hükümlerle “işyeri” ve kamu idarelerinin 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre harcama yetkilisi olanları da “işveren” sayılacaktır.

İşyeri bildirgesi ile verilecek belgeler:

– Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,
– Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür.

İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.

Belgelerin yanı sıra;
– Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
– Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
– İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
– İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
birinci fıkrada belirtilen sürede ve usulle verilir.

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.
Bu madde de verilmesi istenen belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınanlar Kurumca istenmez.
Kendi nam ve hesabına çalışanlar, sigortalı oldukları yerde ayrıca hizmet akdi ile sigortalı çalıştırmıyorsa “işveren” sayılmayacak ve bunların işyeri bildirge verme yükümlülüğü olmayacaktır.
İşyeri bildirgesinin zamanında veya hiç verilmemesi durumunda kamu idareleri de dahil işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

1 yorum

  1. Unal, bu bashettigin alisveris merkezi hangi ilde bulunuyor? 3.kez garantiye yolluyorsan artik yenisi ile degistirmeleri gerekmiyor mu? Sorununu nasil hallettin, neler yaptin, bilgi verir misin?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir