SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

İşveren Prim Oranları

İşveren Prim Oranları

Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri ve üst sınırı da alt sınırın 6,5 katıdır.

4/a ve 4/c statüsünde çalışacak olan sigortalılar aldıkları ücret ve maaşları günlük kazancın alt ve üst sınırına göre belirlenecek, ücret ve maaşlar alt sınırdan düşük olmayacak üst sınırı aşan kısımları da dikkate alınmayacaktır. 4/b statüsüne göre çalışan ve isteğe bağlı prim ödeyenler sigortalılar ise alt ve üst sınır arasında kazançları kendileri tarafından belirlenecektir.

Buna göre;

– Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (uzun vade) primi, sigortalının prime esas kazancının % 20’si, bunun % 9’u sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olacaktır.
– Kısa vadeli sigorta primi (iş kazası ve meslek hastalığı) yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında Kurumca çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek ve bu primini tamamı işveren tarafından ödenecektir. 4/c sigortalıları için kısa vadeli prim ödenmeyecektir.
– Genel sağlık sigortası primi zorunlu sigortalılar için % 12,5 oranında olup, bunun % 5’i sigortalı, % 7,5’u da işveren hissesi olacaktır.

SGK Yorum Kullan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir