İşveren Prim Oranları

Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri ve üst sınırı da alt sınırın 6,5 katıdır.

4/a ve 4/c statüsünde çalışacak olan sigortalılar aldıkları ücret ve maaşları günlük kazancın alt ve üst sınırına göre belirlenecek, ücret ve maaşlar alt sınırdan düşük olmayacak üst sınırı aşan kısımları da dikkate alınmayacaktır. 4/b statüsüne göre çalışan ve isteğe bağlı prim ödeyenler sigortalılar ise alt ve üst sınır arasında kazançları kendileri tarafından belirlenecektir.

Buna göre;

– Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (uzun vade) primi, sigortalının prime esas kazancının % 20’si, bunun % 9’u sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olacaktır.
– Kısa vadeli sigorta primi (iş kazası ve meslek hastalığı) yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında Kurumca çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek ve bu primini tamamı işveren tarafından ödenecektir. 4/c sigortalıları için kısa vadeli prim ödenmeyecektir.
– Genel sağlık sigortası primi zorunlu sigortalılar için % 12,5 oranında olup, bunun % 5’i sigortalı, % 7,5’u da işveren hissesi olacaktır.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir