Hazine Müsteşarlığı Hakkında

Hazine Müsteşarlığı Ne Zaman Kuruldu, Ne İş Yapar?

Hazine Müsteşarlığı, İlk olarak Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur ve benzer görevlerle günümüze kadar değişim göstererek gelmiştir. Osmanlı Devleti döneminde hazine Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 1863 yılında Maliye Nezareti bünyesinde Hazine- i Veznenin kurulması ile son şeklini almıştır.

Hazine Müsteşarlığı Telefon

1923, 1927 ve 1936 yıllarında çeşitli değişimler süreci sonrasında Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yani kısaca HAZMİİT adı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Daha sonra adı çeşitli değişimler ve bağlı olduğu birimlerin değişmesi ile önce HDTM daha sonrada Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün bankacılıkla ilgili birimleri BDDK ya geçti. Merkezi Finans ve İdari birimin kurulmasından sonra Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ve son şekli olarak da Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığına geçerek Hazine Müsteşarlığı bünyesinden ayrıldı.

Hazine Müsteşarlığı Adresi

Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olan Hazine Müsteşarlığı, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak  amacıyla ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde şeffaf hesap verebilecek şekilde kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal sektörler ve politikalar ile düzenlenmeleri oluşturmak, uygulamak ve uluslararası  ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Hazine Müsteşarlığı, şeffaf, hesap verebilir, objektif olmak, güvenilir olmak, tutarlı ve öngörülebilir olmak , uzmanlık ve likayat esaslı olmak, işbirliğine açık yapıcı ve çözüm odaklı olarak , yenilikçi ve öncü olup etkin ve etkili olmak Hazine Müsteşarlığı’nın en temel özellikleridir.

Hazine Müsteşarlığı İletişim

Hazine Müsteşarlığı, tüm bu özellikleri ile halka güven vermek için çabalar ve görev ve sorumluluklarını yerine  getirebilmek için ne gerekiyorsa yapmak için çaba sarf eder. Hazine Müsteşarlığı gereken tüm özveriyi gösterdiği sürece halk da güvenmeye devam edecek ve daha huzurlu, mutlu , refah bir şekilde iyi bir hayat sürmeye devam edecektir.

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı

Hazine Müsteşarlığı

Internet Sitesi

http://www.hazine.gov.tr/

Telefon

+903122046000

Faks

 

E-Posta

[email protected]

Yazışma Adresi

İnönü Bulvarı No:36
06510 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir