SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

HAYVANLARDA GEN TRANSFERİ NASIL YAPILIR ?

HAYVANLARDA GEN TRANSFERİ NASIL YAPILIR ?

HAYVANLARDA GEN TRANSFERİ NASIL YAPILIR ?

Transgenik hayvanlar gen transferi yoluyla hücrelerinde yabancı genleri taşıyan hayvanlardır.

Çiftlik hayvanlarına gen transferinden; hayvanların büyüme parametrelerinin iyileştirilmesi, üreme oranının artırılması, süt üretimi, besin değerinin artırılması ve kompozisyonunun değiştirilmesi (laktozsuz süt, amino asit yapıları değiştirilmiş proteinler vb.), yapağı üretim miktarının ve kalitesinin artırılması, hayvanların yemden yararlanma kabiliyetlerinin artırılması, hastalıklara dirençliliğin yükseltilmesi, transgenik hayvanların organ vericisi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bazı araştırıcılar da insan ve hayvan sağlığı açısından çok önemli olan bazı proteinleri gen transferi yoluyla hayvanların kanından veya sütünden salgılanarak elde etmeyi amaçlamışlardır.

Hayvanlarda gen transferinde en çok kullanılan ve en başarılı bulunan metot mikroenjeksiyon metodudur. Dolly bu yöntemle elde edilmiştir. ( DOLLY: Gen transferi yapılan ilk hayvan, koyun.)

 Hayvanlarda Gen Transferi Neden Yapılır?

Hayvanlarda Gen Transferinin Birkaç Uygulama Alanı vardır :

1. Üremeye Yönelik Gen Transferi Uygulaması:

Hayvancılıkta ekonomik üretimi etkileyen en önemli faktörlerin başında döl veriminin iyileştirilmesi gelmektedir. Hayvan yetiştirme programında çoklu yumurta ve embriyo transferi, istenilen genetik ilerlemeyi arttırmakta ve generasyonlar arası süreyi kısaltmaktadır. X ve Y kromozomu yönünden belirlenmiş spermaların veya embriyoların suni tohumlama endüstrisinde sağlayacağı ekonomik yararlar oldukça önemlidir. Çünkü bu yolla süt sığırcılığı yapan işletmeler dişi buzağı, et sığırcılığı yapan işletmeler erkek buzağı üretimini hedefleyeceklerdir. Erkek veya dişi yavru oluşumunu belirleyen spermatozoitlerdir.

Bu konu ile ilgili yöntemler iki sperma hücresi tipinin büyüklük ve yoğunluk bakımından birbirinden farklı olmasına dayanır.

2. Sütün Besin Değerinin Arttırılması:

Hayvanlara gen transferi uygulamalarından biri olan süt ineklerinden besleyici değeri daha yüksek süt üretmekle; anne sütünün bileşimine yakın süt üretmek ve inek sütünün içeriğini zenginleştirmek ve değiştirmek amaçlanmıştır. Anne sütü içerik bakımından inek sütü insan sütünden farklıdır. İnsan sütüne yakın süt veren inekler elde etmeye yönelik çalışmalar son yıllarda üzerinde en fazla yoğunlaşılan çalışmalar arasındadır. Yetişkinlerde süt şekeri laktoz bazı rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Bu yöntemin ile laktozsuz süt üretimi amacıyla da kullanılması büyük yarar sağlamıştır.

3. Hayvanların Sindirim Yeteneğinin Arttırılması:

Mikroorganizmalar, hayvanlar tarafından alınan yemin daha iyi değerlendirilmesi ve hayvanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin sağlanması için de genetik olarak işlenmektedirler. Bu olay hücre duvarını parçalayan enzimler üreten çok farklı anaerobik bakteri, fungus ve protozoa gibi mikroorganizmaların varlığı ile sağlanmıştır .

 

 

SGK Yorum Kullan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir