Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Hakkında

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Ne zaman Kuruldu , Kuruluş Amacı Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan kuruımun amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek; Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek;
Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak; Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak; Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Internet Sitesi
http://hbogm.meb.gov.tr/
Telefon
 
Faks
 
E-Posta
 
Yazışma Adresi
Çankaya ANKARA TÜRKİYE

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir