Harp Malullüğü Er Aylığı

Kimlere Harp Malullü Er Aylığı Bağlanır?

Vazife malullüklerinden bu malullüklere;

a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
e) Anayasanın 92 ncı maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında terör saldırısına uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C.Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur’a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp Malulü) denir.

5434 sayılı Kanunu’na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken ve gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken “harp etkileri sonucu” malul duruma düşenlere “harp malullüğü aylığı” bağlanır.

Başvuru Süreci Nasıldır?

Vazife Malullüğü başvurusu için istenen belgeler Harp Malullüğü başvuru süreci için de istenir.

2330 SK. Göre Vazife Malulleri, Harp Malulleri ile Bunların Dul ve Yetimlerine Tütün İkramiyesi Ödeme İşlemleri

Ek ödeme(tütün ikramiyesi) yılda bir defa ödenmekte olup aylık alanlardan belge istenilmemektedir.

Evlenme İkramiyesi İşlemleri

Kimlere Evlenme İkramiyesi Ödenir?

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla, anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir. Bunların evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

İstenen Belgeler Nelerdir?

657 Sayılı Kanuna tabi herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan gerekmektedir.

Vazife ve Harp Malullüğü Aylığı Alanların Emeklilik Sisteminden Kaynaklanan Diğer Hakları Nelerdir?

– Askerlik görevini yürütürken malul duruma düşerek vazife veya harp malullüğü aylığı bağlandıktan sonra, gerek memuriyet niteliğinde olsun, gerekse sigortalı nitelikte olsun, başka bir göreve girenlerin vazife veya harp malullüğü aylıkları kesilerek görevlerinden ayrıldıktan sonra yeniden bağlanır, bu görevden ayrılma sırasında ayrıca bir aylığın hak edilmesi halinde iki aylık birlikte ödenir. Ayrıca, emekli aylığı almakta iken, askerlik görevine başlamasından sonra, askerlikten dolayı vazife veya harp malullüğü aylığına ayrıca hak kazananlara, her iki aylığı birlikte ödenir.

Yukarıda belirtilenlerin ölümleri halinde, dul ve yetimlerine iki aylık birden ödenir.

– Er Vazife Malullüğü ve Er Harp Malullüğünden doğan yetim aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışılması halinde yetim aylığı kesilmez.
– Harp malullüğü aylığı alanlardan, memuriyete başlayanların harp malullüğü zammı kesilmez.
– Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan harp malulleri, parasız olarak barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harp malullüğü zamlarından kesilir. Bunun için öncelikle ilgili askerlik şubelerine müracaat etmeleri gereklidir.

a) Harp malullüğü aylığı bağlananlar,
b) İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucunda Vazife Malullüğü Aylığı bağlananlar,
c) Terörle mücadele nedeniyle, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle malul olanlara, hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak olan Harp Malullüğü ve Vazife Malullüğü Aylıkları, “ölen kişinin hayatta kalan emsallerine göre” yükseltilir.

Bu nedenlerle vazife malullüğü ya da harp malullüğü aylığı bağlananlardan hayatta kalan, ancak başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, ayrıca asgari ücretin net tutarı kadar bir meblağ aylıklarıyla birlikte ödenir. Daha sonra bu kapsama girenler de aynı haktan faydalanır.

-Yetim aylığı almakta iken, Harp Okulunda eğitime başlayan öğrencilerin yetim aylıkları kesilmez.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir