SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

GDO HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR ?

GDO HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR ?

GDO HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR ?

GDO konusundaki tartışmalar bir ortak görüş ve tavırda buluşma sağlanamadan sürüp gitmektedir. Bu konu hakkında düzenlenen bilimsel toplantılarda GDO’ların insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığı konusunda kesin bir kanaat oluşturulmamakta ve taraflar arasında GDO’ların insan sağlığına aykırı olduğuna inanan ve yasaklanması gerektiğini savunanlar ile zararlı olmadığını ve serbestçe ticaretinin ve araştırılmasının yapılmasını savunanlar olmak üzere ikiye bölünmüşlük devam etmektedir.

Ama tabi bu durum Türkiye harici dünya ülkelerinde böyle devam etmektedir. Özellikle 2009 yılı başlarında başlayan GDO ların ülkemize girişi tartışması Türkiye büyük çoğunlukla GDO ya HAYIR demiştir.

GDO ya Kimler Karşı çıkıyor?

 • Organik tarımcılar
 • Çevreci örgütler
 • Tüketici örgütleri
 • Bazı politikacılar
 • Tarımsal üretici örgütleri
 • Küreselleşme karşıtları
 • Bazı akademisyenler

GDO ya Neden Karşı Çıkıyorlar?

1. Yaşam patentlenemez:

İnsanlık tarihinde ilk kez canlılar üzerinde mülkiyet hakkı elde edilmektedir. Bir biyoteknoloji şirketi herhangi bir canlıya ait bir genin fonksiyonunu açığa çıkardığı zaman o gen üzerinde mülkiyet elde etmektedir .

2. Sağlık riskleri:

GDO lu üretim insan sağlığı için ciddi riskler taşımaktadır. Uzmanlar, hastalıklar ve böceklere direnç gösteren transgenik bitkilerin diğer bitkilerden daha yüksek bir alerjik potansiyele sahip olduğunu söylemektedir. Yapılan deneyler, genetik yapısı değiştirilen patateslerin fareler için toksik olduğunu, bağışıklık sisteminde bozukluklar ve viral enfeksiyonlar gibi birçok etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır .

3.Biyoçeşitliliğe tehdit:

GDO lar 5-10 km lik bir alana yayılmakta, komşu tarla ya da köylerdeki geleneksel ekinin ya da orman bitkileri gibi yabani türlerin genetiğini değiştirme tehlikesi doğurmaktadır .

 4. Tarımda bağımlılık:

İnsanlık tarihinde, tarım toplumlarının varoluşundan bu yana, üretim yapan çiftçi ektiği üründen bir sonraki ekimde kullanmak üzere tohumluk ayırmaktadır. Böylece kuşaktan kuşağa geçen bu sağlıklı tohumlar binlerce yıllık genetik yapıyı korumakta, geliştirmektedir.

GDO lu tohum ise çiftçiyi her ekimde yeniden tohum satın almak zorunda bırakmaktadır. Temel girdileri, enerji, gübre, ilaç ve tohum olan ülkemiz çiftçisi sürekli tohum satın almak zorunda bırakılarak çok uluslu tohum şirketlerine bağımlı hale getirilmek istenmektedir .

GDO yu Kimler Destekliyor ?

 • Üretici firmalar
 • Tarımsal üreticiler
 • Bilimsel kurumlar
 • Uzman kamu kuruluşları
 • Bazı ülkelerde tüketiciler

GDO yu Neden Destekliyorlar ?

 • Üretici firmaların mal satma kaygısı
 • Tarımsal üreticinin verimini ve gelirini artırma arzusu
 • Bilimsel kurumların karşılaştırmalı risk analizlerinde alternatif yolların daha üstün olmadığı gösteren değerlendirmeleri
 • Tüketicinin bilime ve teknolojiye güveni (bilimin güçlü olduğu ülkelerde) olarak sıralayabiliriz.
SGK Yorum Kullan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir