Er ve Erbaş Vazife Malullüğü Aylıkları

Kimlere Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanır?

5434 sayılı Kanunu’na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken, gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken “görevden kaynaklanan nedenlerle” malul duruma düşenlere “vazife malullüğü aylığı” bağlanır. Ölüm  halinde, dul ve yetimleri bu haklardan yararlandırılır. Uygun şartların bulunması halinde yetim kapsamında, ana ve baba da bu aylıktan yararlandırılmaktadır.

Başvuru Süreci Nasıldır?

Vazife malulü ya da vazife malulü ölmüşse onun dul ve yetimleri, istenen belgelerle birlikte kendi kurumlarına ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Dairesi Başkanlığı’na  başvururlar.

İstenen  Belgeler Nelerdir?

Vazife Maluliyet Tespiti Kararlarına İlişkin İşlemler

Sağlık Kurulu Raporu
Kurumlardan teşvik belgelerin istenmesi

Vazife Malullüğü Aylığı Almakta İken Vefat Edenler İçin

1. Dilekçe,
2. Kimlik araştırma belgesi,
3. 3 adet fotoğraf (aylık bağlanacak kişilere ait ve son 6 ay içerisinde çekilmiş)
4. Mal bildirimi belgesi, (anne, baba ve malul erkek çocuk için)
5. Muhtaçlık belgesi, (anne, baba ve malul erkek çocuk için)
6. Öğrenci belgesi, (18 yaşından büyük erkek çocuklar için)
7. Malul olduğunu belirten sağlık kurulu raporu (Erkek çocuklar ve baba için)

Vazife Malulü Erlerin Vazife Malullüğü Aylıklarının Bağlanması İşlemleri

1. Vazife malullüğü  halinde ilgililerin kendileri veya kurumları veyahut yakınları tarafından yapılacak başvuruları
2. Maluliyetin tespiti için sağlık kurulu raporu
3. Vazife malullüğünün sağlık kurulu raporuna göre tespit edilmemesi halinde 08/11/1951 tarihli ve 7951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vazife  Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük ile belirlenen ve vazife malullüğünü tevsik edici bilgi ve belgeler.

Ölüm Yardımı İşlemleri

Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Alırken Vefat Edenler İçin;

1-Dilekçe,
2-Aile bireyleri dışındaki kişilere ödeme yapılmasını gerektiren durumlarda cenaze giderlerine ilişkin faturalar,
3-Aile bireyleri dışındaki kişilere ödeme yapılmasını gerektiren  durumlarda, cenazenin kim tarafından kaldırıldığına dair muhtarlık onaylı ilmuhaber

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

1 yorum

  1. 1974 dogumluyum 3500 gün sigorta primim var askerlik borçlanmasından 120 gün yatırsam
    15 yıl 3600 emeklilik olup çalıştığım işten kendim çıkıp kidem tazminatımı alabilirmiyim

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir