Elektronik İmza Temini hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik İmza Temini hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.SBS.0.08.00.00/700/3626    07.11.2012

Konu: Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu Temini

 

 

İlgi: 28.09.2012 tarih ve B.10.0.SBS.0.09.00.00/700/2971 sayılı yazı

 

İlgi yazı ile belirtilen duyuru gereği ve doküman yönetim sistemleri üzerinden hizmet sunumu sürecinde üretilen verilerin elektronik ortamda ıslak imzaya eşdeğer kullanımını sağlamak amacıyla 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” hükümlerince hekimlere ve imzaya yetkili personele “Nitelikli Elektronik Sertifika” ve “Kart Okuyucu” temin edilmesi gerekmektedir. Temin süreci aşağıda özetlenmiştir.

 

Kurumlar (İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri) tarafından yapılması gereken işlemler;

 

1- Kurumlar tarafından bir kurum yetkilisi belirlenecektir. Belirlenen kurum yetkilisinin bilgileri Ek-1‟ de formatı belirtilen resmi yazı ile “TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ” TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli” adresine gönderilecektir.

 

2- Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu yapacak kişilere ait bilgiler EK-2‟de yer alan forma uygun doldurularak kurum yetkilileri tarafından [email protected] adresine gönderilecektir. EK-2 „ de yer alan formdaki kurumsal e-posta adresi alanına (kurumsal e-posta adresi olmadığı durumlarda) NES başvurusu yapacak kişilere ait kişisel e-posta adresi yazılabilecektir. Bu liste kurum yetkilisinin/yetkililerinin bildirildiği resmi yazı ile birlikte gönderilecektir. Kurum yetkilisinin/yetkililerinin değişmesi durumunda 10 takvim günü içerisinde TÜBİTAK BİLGEM KamuSM‟ye Madde.1‟deki usul ile bildirilecektir.

 

3- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM, başvuru sahibine mail ile form linkini ve başvuru erişim parolasını gönderecektir. Başvuru sahibi kendisine mail yolu ile gönderilen linkteki formu doldurduktan sonra çıktısını alarak ıslak imzalı halini kurum Yetkilisine teslim edecektir. Bu Formu doldurmak için ilgili yardımcı kılavuz dokumana http://www.saglik.gov.tr/Eimza/belge/1-16258/adim2-e-imza-basvuru-islemleri.html linkinden ulaşılabilir.

 

4- Kurum yetkilisi, bu formları Madde 1‟de belirtilen TÜBİTAK BİLGEM KamuSM adresine gönderecektir.

 

5- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM‟ ye ulaşan ıslak imzalı formlardaki bilgiler doğrultusunda sertifikaların üretimi gerçekleştirecektir (hatalı bilgi beyanı sonrası üretilecek sertifikalar için sorumluluk formu doldurana ve kurum yetkilisine aittir).

 

6- Üretilen sertifikalar ve akıllı kart okuyucular kurye ile en geç 10 (on) iş günü içinde başvuru sahibine verilmek üzere Kurum yetkilisine/yetkililerine kimlik tespiti ile teslim edilecektir.

 

7- Başbakanlığın 2006/13 sayılı genelgesi gereği Nitelikli Elektronik Sertifikanın TÜBİTAK KamuSM‟ den temininde Kamu İhale Kanunu‟nun 22/b(Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyacı ile ilgili özel bir hakka sahip olması) maddesi kullanılacaktır. Ayrıca fiyat teklifi istenmeyecektir.

 

8- Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucuya ait bedel Kurumların Döner Sermaye Bütçelerinden karşılanacaktır.

 

9- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM tarafından 0262-648 18 18 numaralı telefon numarasından 7/24 çağrı merkezi hizmeti verilecektir.

 

10- Kurum yetkilileri, Nitelikli Elektronik Sertifika başvuru adımlarıyla ilgili detaylı bilgilere http://eimza.saglik.gov.tr ve www.kamusm.gov.tr adreslerinden erişebilirler.

 

Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ivedilikle gereğini rica ederim.

 

 

 

Dr. Hakkı ÖZTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

EK1: Kurum yetkilisi Resmi Yazı Formatı

EK2: KamuSM FORM-001-003 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Listesi

 

DAĞITIM:

A Planı

 

-Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

-Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden (B.10.0.SBS.0.08.00.00/700/3626+568666) kodu ile erişebilirsiniz.

 

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir