SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir

Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir

Yeni yapılan yasa ile 2008’den itibaren hem koca ve hem babadan dul bir kadına maaş artık bağlanmayacak.Fakat yasadan önce bu durumda olan dul kadınlar her ikisinden birini seçmek zorunda kalacak.Peki Babası veya Kocası ölen bir kadın dul maaşı alması için kendisinden istenilecek belegeler nelerdir.

Dul Maaşı Almak İsteyenlerden İstenilecek Belgeler;
1) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus kayıt örneği, (Eşin ölümüyle dul kalan yetimlerden eş ve anne veya babasının kayıtlı olduğu ilgili nüfus idaresinden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örnekleri)
2) Nüfus Kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak Kimlik araştırma belgesi, (Belgede yer alan bölümlerin çizgi çekilmeden ve boş bırakılmadan yazı ile açık ifade kullanılarak cevap verilmesi gerekmektedir)
3) 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden ilgili okul idaresinden alınacak olan tasdikli Öğrenim Belgesinin aslı
4) Aylık bağlanması istenilen Bireylere ait 3 adet fotoğraf
5) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi edilmesi
6) Erkek yetimlerden 18 yaşını doldurup da öğrenime devam etmeyenlerden orta öğretimde 20 yaşına kadar, yüksek öğretimde 25 yaşına kadar malul olanlar için tam teşekküllü Devlet Hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak sağlık kurulu raporu aslı,Bu durumda olanlardan kayyum ve vasi tayini edilenlerden kayyum ve vasi ilamları,
7) Yine bu durumda olanlardan bağlı bulundukları il veya İlçe İdare Kurulunca düzenlenecek muhtaçlık belgesi ile mahalle muhtarınca onaylanacak mal bildirim belgesi
8) Sandığımızda gönderilecek belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış örneği (aslı olmalıdır)
9) Vefat edenin annesi, bekar, dul veya boşanmış ise müracaatı ile birlikte (1), (2), (4) ve (7) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek hangi Sandık ise gönderilmesi gerekmektedir
10) Vefat edenin Babasının aylık talebinde bulunması halinde, (1), (2), (4) ve (7) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek sandığımızda gönderilmesi gerekmektedir.

SGK Yorum Kullan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir